مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش 7 قطعه زمین 1399/07/02 رجوع به آگهی
تفکیک زباله های خشک قابل بازیافت در محل دفن زباله 1399/07/02 1399/07/15
فروش ضایعات فلزی - ضایعات آهن - ضایعات آلومینیوم 1399/07/02 1399/07/15
تفکیک زباله های خشک قابل بازیافت در محل دفن زباله 1399/06/26 1399/07/15
ضایعات آهن -ضایعات آلومینیوم 1399/06/26 رجوع به آگهی
فروش 7 قطعه زمین 1399/06/26 رجوع به آگهی
بهره برداری از پارکینگی به مساحت 1200 مترمربع 1399/06/10 1399/06/25
بهره برداری از کشتارگاه و سردخانه 1399/06/10 1399/06/25
بهره برداری از کشتارگاه و سردخانه شهرداری 1399/06/03 1399/06/25
فروش زباله قابل بازیافت در محل دفن زباله 1399/06/03 1399/06/15
صفحه 1 از 9