مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش زمین با کاربری مسکونی 1399/03/06 رجوع به آگهی
فروش زمین مسکونی 1398/11/12 رجوع به آگهی
فروش زمین 1398/11/02 رجوع به آگهی
فروش زمین با کاربری مسکونی 1398/09/24 رجوع به آگهی
فروش زمین 1398/09/16 رجوع به آگهی
فروش زمین با کاربری تجاری- مسکونی (45 مورد) 1398/06/11 رجوع به آگهی
فروش زمین از طریق برگزاری تشریفات مزایده عمومی به بالاترین قیمت پیشنهادی با کاربری تجاری- مسکونی 1398/06/02 رجوع به آگهی
فروش زمین با کاربری تجاری: کاربری تجاری - مساحت 50 مترمربع- کاربری تجاری - مساحت 51/80 مترمربع-کاربر... 1398/03/07 رجوع به آگهی
فروش زمین با کاربری مسکونی 1398/03/01 رجوع به آگهی
فروش زمین 1398/02/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5