کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8236414 مزایده فروش حدود 224000 قطعه مرغ تخمگذار با میانگین وزن 1660 گرم پایان دوره استان خراسان رضوی 1403/04/30 1403/04/31
7839510 مزایده حدود 22006 قطعه مرغ مادر گوشتی با میانگین وزن 4100 گرم و 1680 قطعه خروس پدر گوشتی با میانگین وزن 5100 گرم پایان دوره خود استان خراسان رضوی 1403/01/27 1403/01/29
7617870 مزایده فروش حدود 214000 قطعه مرغ تخمگذار با میانگین وزن 1660 گرم استان خراسان رضوی 1402/11/14 1402/11/15
7469086 مزایده حدود 21500 قطعه مرغ مادر گوشتی با میانگین وزن 4100 گرم و 1500 قطعه خروس پدر گوشتی با میانگین وزن 5200 گرم پایان دوره خود را جمعا به وزن تقریبی 100000 کیلوگرم و حدود 500 تن کود خشک استان خراسان رضوی 1402/10/04 رجوع به آگهی
6958804 مزایده فروش قطعه مرغ مادر و خروس پدر تخمگذار پایان دوره و کود خشک استان خراسان رضوی 1402/06/04 1402/06/06
6896081 مزایده فروش حدود 218000 قطعه مرغ تخمگذار تجاری استان خراسان رضوی 1402/05/21 1402/05/24
6280212 مزایده فروش مرغ پیرمادر گوشتی و خروس پایان دوره استان خراسان رضوی 1401/11/25 1401/11/30
6133337 مزایده حدود 212000 قطعه مرغ تخمگذار تجاری استان خراسان رضوی 1401/10/20 رجوع به آگهی
6049971 مزایده واگذاری حدود 400 هکتار از اراضی مزروعی خود که 130 هکتار از آن قابل کشت آبی و مابقی جهت آیش و کشت دیم می باشد با 5 حلقه چاه به مدت 3 سال بصورت اجاره و یا رهن و اجاره استان خراسان رضوی 1401/09/24 1401/09/26
5683408 مزایده فروش حدود 260،300 قطعه مرغ پیر تخمگذار پایان دوره خود را با میانگین وزن حدود 1/73 کیلوگرم استان خراسان رضوی 1401/06/22 رجوع به آگهی
5675183 مزایده فروش چهار دستگاه خودرو (وانت مزدا ، پیکان وانت، سمند، پراید) استان خراسان رضوی 1401/06/20 1401/06/24
5527579 مزایده فروش یک دستگاه خودرو وانت مزدا و یک دستگاه خودرو پیکان وانت استان خراسان رضوی 1401/05/08 1401/05/13
5376387 مزایده فروش مرغ تخمگذار استان خراسان رضوی 1401/03/30 رجوع به آگهی
5305379 مزایده فروش حدود 24185 قطعه مرغ مادر گوشتی و تعداد 2213 قطعه خروس با میانگین وزنی 4915 گرم و همچنین 950 تن کود خشک مربوط به گله مذکور استان خراسان رضوی 1401/03/17 1401/03/17
5029234 مزایده فروش حدود 800 تن کود خشک استان خراسان رضوی 1401/01/14 1401/01/15
4969430 مزایده فروش حدود 27383 قطعه مرغ مادر و خروس پدر تخمگذار پایان دوره استان خراسان رضوی 1400/12/13 1400/12/14
4926918 مزایده فروش حدود ۲۸,۲۰۰ قطعه مرغ پیر مادر گوشتی استان خراسان رضوی 1400/12/07 1400/12/05
4850357 مزایده فروش 212.000 قطعه مرغ پیر تخمگذار پایان دوره استان خراسان رضوی 1400/11/16 1400/11/18
4684648 مزایده فروش اقلام ضایعاتی شامل کارتن، شانه تخم مرغ، فلزات و منبع آب 90.000 لیتری مستعمل استان خراسان رضوی 1400/10/11 رجوع به آگهی
4483875 مزایده فروش خودرو سواری استان خراسان رضوی 1400/08/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6