مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش حدود 800 تن کود خشک 1401/01/14 1401/01/15
مزایده فروش حدود 27383 قطعه مرغ مادر و خروس پدر تخمگذار پایان دوره 1400/12/13 1400/12/14
مزایده فروش حدود ۲۸,۲۰۰ قطعه مرغ پیر مادر گوشتی 1400/12/07 1400/12/05
مزایده فروش 212.000 قطعه مرغ پیر تخمگذار پایان دوره 1400/11/16 1400/11/18
مزایده فروش اقلام ضایعاتی شامل کارتن، شانه تخم مرغ، فلزات و منبع آب 90.000 لیتری مستعمل 1400/10/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش خودرو سواری 1400/08/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش 2 دستگاه خودرو سواری خود 1400/07/20 رجوع به آگهی
مزایده 2 دستگاه خودرو مزدا 1600 خود 1400/07/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش مرغ پیر تخم گذار پایان دوره 1400/03/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام ضایعاتی کارتن شانه و فلزات 1400/03/03 رجوع به آگهی
مزایده حدود ۲۰۶.۰۰۰ قطعه مرغ پیر تخمگذار پایان دوره خود با میانگین وزن حدود ۱/۶ کیلوگرم و جمعا به وزن تقریبی ۳۳۰ تن 1399/10/03 1399/10/04
مزایده حدود 700 تن کود بستر استحصالی مرغ مادر گوشتی--حدود 1500 تن کود قفسی 2 طبقه سالن های تخمگذار 1399/09/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش مرغ های پیر پایان دوره 1399/06/12 1399/06/15
مزایده فروش حدود 210.000 قطعه مرغ پیر تخمگذار پایان دوره 1399/04/15 1399/04/17
مزایده فروش حدود 21080 قطعه مرغ مادر و خروس پدر گوشتی پایان دوره خود را با میانگین وزن حدود 4/1 کیلوگرم، جمعا به وزن تقریبی 129800 کیلوگرم و حدود 800 تن کود بستر استحصالی 1399/02/01 1399/02/03
مزایده فروش اجناس و لوازم مستعمل 1398/12/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش حدود 212/000 قطعه مرغ پیر تخمگذار پایان دوره خود را با میانگین وزن حدود 1/62 کیلوگرم و جمعا به وزن تقریبی 345 تن 1398/08/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش حدود 32،000 قطعه مرغ مادر گوشتی پایان دوره خود با میانگین وزن حدود 3/900 کیلوگرم و جمعا به وزن تقریبی 125 تن و حدود 800 تن کود 1398/07/16 1398/07/18
مزایده فروش حدود 33000 قطعه مرغ مادر گوشتی پایان دوره خود را با میانگین وزن حدود 3.900 کیلوگرم و جمعا به وزن تقریبی 130 تن و حدود 800 تن کود بستر استحصالی 1398/06/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش حدود 23000 قطعه بولت تخمگذار نژاد بونز در سن 90 روزگی واقع در مرغداری 1398/05/26 1398/05/28
صفحه 1 از 6