کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7984959 مزایده سواری ام وی ام ایکس 33 استان تهران 1403/02/29 رجوع به آگهی
7971341 مزایده فروش صفحات اینستاگرام استان تهران 1403/02/25 رجوع به آگهی
7971185 مزایده فروش واحد مسکونی استان تهران 1403/02/25 رجوع به آگهی
7971183 مزایده فروش سه دانگ از شش دانگ یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت 51.17 مترمربع در سمت جنوب شرق ط سوم استان تهران 1403/02/25 رجوع به آگهی
7956905 مزایده فروش 0/12 از یک دانگ از شش دانگ ملک مسکونی مساحت کل:عرصه:259٬32 متر مربع استان تهران 1403/02/22 رجوع به آگهی
7956899 مزایده فروش یک دستگاه آپارتمان مسکونی استان تهران 1403/02/22 رجوع به آگهی
7955007 مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان با کابری مسکونی استان تهران 1403/02/22 رجوع به آگهی
7911561 مزایده فروش خودروی سواری جیلی مدل 2013 استان تهران 1403/02/12 رجوع به آگهی
7899614 مزایده یک واحد آپارتمان به مساحت 142/62 م م با کاربری مسکونی و یک واحد انباری استان تهران 1403/02/09 رجوع به آگهی
7897211 مزایده فروش ملک شش دانگ عرصه و اعیان آپارتمان به مساحت 109.78 مترمربع کاربری مسکونی استان تهران 1403/02/09 رجوع به آگهی
7897210 مزایده فروش 0/26 از یک دانگ از ششدانگ سرقفلی به پلاک ثبتی 80416 فرعی از 1395 بابت طلب استان تهران 1403/02/09 رجوع به آگهی
7897207 مزایده فروش سرقفلی و حقوق تجاری مغازه استان تهران 1403/02/09 رجوع به آگهی
7877974 مزایده فروش ششدانگ سرقفلی یک باب حجره با کاربری تجاری استان تهران 1403/02/04 رجوع به آگهی
7869184 مزایده فروش سیم کارت همراه اول استان تهران 1403/02/02 رجوع به آگهی
7869033 مزایده فروش اپارتمان مسکونی - فروش سیم کارت استان تهران 1403/02/02 رجوع به آگهی
7869020 مزایده فروش سیم کارت همراه اول استان تهران 1403/02/02 رجوع به آگهی
7868942 مزایده فروش یک باب حجره در طبقه دوم با کاربری تجاری استان تهران 1403/02/02 رجوع به آگهی
7843006 مزایده فروش علائم تجاری چای استان تهران 1403/01/28 رجوع به آگهی
7841645 مزایده فروش 2/64 دانگ از 6 دانگ پلاک ثبتی آپارتمان با کاربری مسکونی به مساحت 262/30 مترمربع-قدمت 45 سال استان تهران 1403/01/28 رجوع به آگهی
7841616 مزایده فروش خودروی دنا پلاس استان تهران 1403/01/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4