مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش دو باب واحد تجاری به مساحت 42/51 و 42/85 متر مربع 1401/02/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش 2 باب واحد تجاری 1401/01/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش 2 باب واحد تجاری 1401/01/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک واحد تجاری 1401/01/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو دستگاه آپارتمان و یک یک قطعه زمین 1401/01/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش قسمتی از پلاک با کاربری آموزشی جهت صرفا احداث فضای آموزشی 1400/12/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو دستگاه آپارتمان و یک یک قطعه زمین 1400/12/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو دستگاه آپارتمان و یک واحد تجاری 1400/12/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش قسمتی از پلاک با کاربری آموزشی جهت صرفا احداث فضای آموزشی 1400/12/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش محصول کلیه نخیلات 1400/12/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو دستگاه آپارتمان و یک واحد تجاری 1400/12/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو دستگاه آپارتمان 1400/12/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش محصول کلیه نخیلات موجود در باغات و فضای سبز 1400/12/03 رجوع به آگهی
مزایده دو دستگاه آپارتمان 1400/11/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو دستگاه آپارتمان و یک واحد تجاری 1400/11/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 4/48 مترمربع 1400/10/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش محصولات باغی 1400/10/14 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری خدمات ورودی میدان تره بار 1400/10/14 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 4/48 مترمربع با کاربری مسکونی 1400/10/13 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری هزینه بهاء خدمات ورودی میدان تره بار 1400/10/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11