مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری سالن ورزشی 1401/01/24 1401/02/04
مزایده واگذاری زمین ورزشی چمن مصنوعی 1401/01/24 1401/02/04
مزایده واگذاری کیوسک برای حکاکی و خطاطی سنگ قبور 1401/01/24 1401/02/04
مزایده واگذاری کیوسک برای حکاکی و خطاطی سنگ قبور 1401/01/16 1401/02/04
مزایده واگذاری زمین ورزشی چمن مصنوعی 1401/01/16 1401/02/04
مزایده واگذاری سالن ورزشی 1401/01/16 1401/02/04
مزایده واگذاری سالن ورزشی 1400/12/17 1400/12/26
مزایده واگذاری کیوسک برای حکاکی و خطاطی سنگ قبور 1400/12/16 1400/12/26
مزایده واگذاری زمین ورزشی چمن مصنوعی 1400/12/16 1400/12/26
مزایده واگذاری زمین ورزشی چمن مصنوعی 1400/12/11 1400/12/26
مزایده واگذاری کیوسک 1400/12/11 1400/12/26
مزایده واگذاری سالن ورزشی 1400/12/11 1400/12/26
مزایده اجاره فضاهای بازی پارک 1400/05/07 1400/05/18
مزایده اجاره فضاهای بازی پارک 1400/04/30 رجوع به آگهی
مزایده اجاره فضاهای بازی پارک 1400/04/14 1400/04/23
مزایده اجاره فضاهای بازی پارک 1400/04/07 1400/04/23
مزایده فروش چوب درختان خشک 1400/01/28 1400/02/07
مزایده فروش چوب درختان خشک 1400/01/21 1400/02/07
مزایده فروش چوب 1399/12/20 1399/12/30
مزایده اجاره سالن ورزشی 1399/07/19 1399/07/28
صفحه 1 از 6