مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش قطعات املاک ـ - تانکر حمل قیر 27.000 لیتری - تانکر حمل آب 27.000 لیتری - تانکر لجن کش سبز با... 1399/06/12 1399/06/19
فروش قطعات املاک تانکر حمل قیر 27.000 لیتری و تانکر حمل آب 27.000 لیتری و تانکر لجن کش سبز با شاسی و... 1399/06/05 1399/06/19
فروش ماشین آلات و آهن آلات فرسوده 1399/05/13 رجوع به آگهی
فروش قطعات املاک با کاربری مسکونی - تجاری 1399/05/07 1399/05/20
تانکر حمل قیر 27/000 لیتری-تانکر حمل آب 27/000 لیتری-تانکر لجن کش سبز با شاسی-تانکر لجن کش نارنجی با... 1399/05/06 رجوع به آگهی
فروش قطعات املاک 1399/03/19 رجوع به آگهی
فروش قطعات املاک با کاربری مسکونی - تجاری 1399/03/21 1399/04/01
فروش قطعات املاک 1399/03/12 1399/04/01
فروش قطعات املاک شهرداری 1397/12/26 رجوع به آگهی
فروش ملک با کاربری مسکونی - عرصه 210 مترمربع و .... 1397/12/22 1398/01/18
صفحه 1 از 3