کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7980562 مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین با کاربری مسکونی مساحت عرصه 136 مترمربع استان تهران 1403/02/27 رجوع به آگهی
7980416 مزایده فروش یک واحد مسکونی و سه باب مغازه استان تهران 1403/02/27 رجوع به آگهی
7976413 مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک واحد آپارتمان استان تهران 1403/02/26 رجوع به آگهی
7958480 مزایده یک باب منزل ویلایی مسکونی استان تهران 1403/02/23 رجوع به آگهی
7944658 مزایده - آپارتمان مسکونی به مساحت 72/55 مترمربع در سمت جنوبی طبقه سوم استان تهران 1403/02/19 رجوع به آگهی
7919331 مزایده فروش یک قطعه آپارتمان مسکونی استان تهران 1403/02/16 رجوع به آگهی
7907970 مزایده فروش یک دستگاه سواری پراید جی تی ایکس 111 مدل 92 استان تهران 1403/02/11 رجوع به آگهی
7899793 مزایده خط تلفن دائمی همراه اول استان تهران 1403/02/09 رجوع به آگهی
7899790 مزایده فروش دو خط تلفن همراه استان تهران 1403/02/09 رجوع به آگهی
7880293 مزایده ملک مسکونی بمساحت 79.52 مترمربع استان تهران 1403/02/04 رجوع به آگهی
7875337 مزایده فروش یک دستگاه آپارتمان مسکونی استان تهران 1403/02/03 رجوع به آگهی
7874788 مزایده فروش ششدانگ یک دستگاه آپارتمان با کاربری مسکونی استان تهران 1403/02/03 رجوع به آگهی
7874736 مزایده فروش ششدانگ یک دستگاه ساختمان قدیمی و کلنگی دو بر به مساحت 145.23 مترمربع به صورت مسکونی و تجاری استان تهران 1403/02/03 رجوع به آگهی
7874681 مزایده فروش کتب استان تهران 1403/02/03 رجوع به آگهی
7870781 مزایده سواری هاچ بک هایما SY-AT استان تهران 1403/02/02 رجوع به آگهی
7866904 مزایده فروش سواری پراید 131EX مدل 91 استان تهران 1403/02/01 رجوع به آگهی
7866237 مزایده ششدانگ عرصه و اعیان آپارتمان استان تهران 1403/02/01 رجوع به آگهی
7865059 مزایده خودرو سواری پژو تیپ PARS XU7- رنگ سفید سال ساخت 1394 استان تهران 1403/02/01 رجوع به آگهی
7864832 مزایده فروش سواری چری رنگ خاکستری متالیک مدل 88 استان تهران 1403/02/01 رجوع به آگهی
7853832 مزایده فروش سواری رانا RUNNA PLUS TU5 مدل 1402 استان تهران 1403/01/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4