کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8245579 مزایده فروش سرقفلی کاربری تجاری استان تهران 1403/05/01 رجوع به آگهی
8245567 مزایده فروش اموال منقول ماشین ظرفشویی خانگی استان تهران 1403/05/01 رجوع به آگهی
8245561 مزایده فروش پلاک ثبتی کاربری مسکونی استان تهران 1403/05/01 رجوع به آگهی
8208091 مزایده فروش سیم کارت همراه استان تهران 1403/04/20 رجوع به آگهی
7977864 مزایده یک باب ساختمان دو طبقه به مساحت 720/31 م م استان لرستان 1403/02/26 1403/03/12
7976306 مزایده فروش آپارتمان مسکونی به مساحت حدود 120 مترمربع استان تهران 1403/02/26 رجوع به آگهی
7971322 مزایده فروش ساختمان مسکونی استان تهران 1403/02/25 رجوع به آگهی
7971318 مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان زمین با کاربری مسکونی استان تهران 1403/02/25 رجوع به آگهی
7971312 مزایده ساختمان ششدانگ عرصه و اعیان آپارتمان مسکونی استان تهران 1403/02/25 رجوع به آگهی
7971138 مزایده فروش سیم کارت همراه اول استان تهران 1403/02/25 رجوع به آگهی
7971081 مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان آپارتمان مسکونی به مساحت 133.61 م م استان تهران 1403/02/25 رجوع به آگهی
7971068 مزایده ملک با کاربری مسکونی ساختمانی با قدمت حدود 25 سال در 9 طبقه مسکونی روی پیلوت و 39 واحد به متراژهای 51 تا 67 متر مربع با اسکلت فلزی نمای سیمانی و پنجرههای فلزی استان تهران 1403/02/25 رجوع به آگهی
7970231 مزایده یک واحد آپارتمانی مسکونی به مساحت 140 مترمربع استان تهران 1403/02/25 رجوع به آگهی
7970164 مزایده ملک کاربری مسکونی به مساحت 588 متر مربع استان تهران 1403/02/25 رجوع به آگهی
7962572 مزایده ملک مسکونی با کاربری مسکونی استان تهران 1403/02/23 رجوع به آگهی
7961479 مزایده فروش ملک با کار بری مسکونی استان تهران 1403/02/23 رجوع به آگهی
7922347 مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان وضعیت خاص طلق ملک به مساحت 408 مترمربع کاربری مسکونی استان تهران 1403/02/16 رجوع به آگهی
7922345 مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 51.39 مترمربع استان تهران 1403/02/16 رجوع به آگهی
7922344 مزایده فروش یک دستگاه آپارتمان مسکونی استان تهران 1403/02/16 رجوع به آگهی
7922340 مزایده ششدانگ اعیان یکدستگاه آپارتمان مسکونی استان تهران 1403/02/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5