کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8261527 مزایده آپارتمان مسکونی استان تهران 1403/05/02 رجوع به آگهی
8258383 مزایده ملک استان تهران 1403/05/01 رجوع به آگهی
8245555 مزایده ملک نوع کاربری : مسکونی استان تهران 1403/05/01 رجوع به آگهی
7976376 مزایده ملک مسکونی متراژ 156 مترمربع استان تهران 1403/02/26 رجوع به آگهی
7969848 مزایده فروش آپارتمان مسکونی به مساحت عرصه 63.18 مترمربع و مساحت اعیان 63.18 مترمربع استان تهران 1403/02/25 رجوع به آگهی
7969750 مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 56/10 م م استان تهران 1403/02/25 رجوع به آگهی
7969740 مزایده فروش شش دانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان مسکونی وضعیت خاص طلق به مساحت 65.85 مترمربع استان تهران 1403/02/25 رجوع به آگهی
7955022 مزایده فروش فیش حج عمره مفرده استان تهران 1403/02/22 رجوع به آگهی
7954554 مزایده فروش ملک مسکونی در محدوده تجاری و مسکونی استان تهران 1403/02/22 رجوع به آگهی
7951096 مزایده فروش فیش حج عمره مفرده استان تهران 1403/02/20 رجوع به آگهی
7950562 مزایده فروش عرصه و اعیان ملک مسکونی استان تهران 1403/02/20 رجوع به آگهی
7950549 مزایده تخته سنگ طبیعی (سنگ لاشه) استان تهران 1403/02/20 رجوع به آگهی
7927173 مزایده فروش ملک مسکونی استان تهران 1403/02/17 رجوع به آگهی
7927157 مزایده فروش یک باب ساختمان با کاربری مسکونی استان تهران 1403/02/17 رجوع به آگهی
7913244 مزایده یک قطعه مغازه با کاربری تجاری استان تهران 1403/02/12 رجوع به آگهی
7913232 مزایده فروش یک قطعه واحد تجاری استان تهران 1403/02/12 رجوع به آگهی
7913217 مزایده فروش ملک مسکونی استان تهران 1403/02/12 رجوع به آگهی
7907675 مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری نیسان تیانا سفید رنگ مدل 1391 استان تهران 1403/02/11 رجوع به آگهی
7905600 مزایده فروش سه دستگاه آپارتمان اداری دارای واحد تجاری استان تهران 1403/02/10 رجوع به آگهی
7883982 مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین با کاربری مسکونی استان تهران 1403/02/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4