مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش 5 قطعه املاک مازاد بر نیاز خود 1399/06/03 رجوع به آگهی
فروش 5 قطعه املاک مازاد 1399/05/30 رجوع به آگهی
فروش شش قطعه املاک مازاد 1399/05/15 رجوع به آگهی
فروش شش قطعه املاک مازاد بر نیاز خود 1399/05/15 رجوع به آگهی
فروش تعداد 6 دستگاه خودرو 1399/04/16 رجوع به آگهی
فروش تعداد یک باب مغازه از املاک تجاری ماازد 1398/10/11 رجوع به آگهی
فروش تعداد 8 پلاک از املاک مازاد با کاربری (مسکونی - تجاری) 1398/10/08 رجوع به آگهی
فروش تعداد 8 پلاک از املاک مازاد 1398/10/07 رجوع به آگهی
فروش تعداد 11 پلاک از املاک مازاد 1398/09/07 رجوع به آگهی
فروش تعداد 12 پلاک از املاک مازاد خود 1398/08/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5