کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7987204 مزایده فروش عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان مسکونی استان تهران 1403/02/29 رجوع به آگهی
7987197 مزایده فروش سواری سمند سورن مدل 87 رنگ سفید روغنی استان تهران 1403/02/29 رجوع به آگهی
7984920 مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری- یک قطعه زمین استان تهران 1403/02/29 رجوع به آگهی
7977611 مزایده فروش یک دستگاه ساختمان مسکونی استان تهران 1403/02/26 رجوع به آگهی
7977573 مزایده خط تلفن همراه استان تهران 1403/02/26 رجوع به آگهی
7972882 مزایده فروش ششدانگ یک باب مغازه استان تهران 1403/02/25 رجوع به آگهی
7972802 مزایده فروش آپارتمان مسکونی به مساحت 132.10 مترمربع استان تهران 1403/02/25 رجوع به آگهی
7963583 مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 45/89 مترمربع استان تهران 1403/02/24 رجوع به آگهی
7954585 مزایده فروش عرصه و اعیان زمین با بنای احداثی با کاربری مسکونی استان تهران 1403/02/22 رجوع به آگهی
7944618 مزایده فروش ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی استان تهران 1403/02/19 رجوع به آگهی
7919687 مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان مسکونی استان تهران 1403/02/16 رجوع به آگهی
7919304 مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 208 مترمربع دارای خانه قدیمی ساز جنوبی یک طبقه استان تهران 1403/02/16 رجوع به آگهی
7916552 مزایده فروش سرقفلی یک باب واحد تجاری استان تهران 1403/02/13 رجوع به آگهی
7916427 مزایده سیم کارت همراه اول استان تهران 1403/02/13 رجوع به آگهی
7916407 مزایده فروش یک دستگاه پیکان وانت رنگ سفید مدل 1389 استان تهران 1403/02/13 رجوع به آگهی
7911508 مزایده سه ممیز پنج صدم دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان مسکونی به قیمت 121/14 مترمربع استان تهران 1403/02/12 رجوع به آگهی
7911498 مزایده فروش عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان به مساحت 90.65 مترمربع استان تهران 1403/02/12 رجوع به آگهی
7901203 مزایده یک خط تلفن همراه استان تهران 1403/02/10 رجوع به آگهی
7901109 مزایده فروش ملک کاربری مسکونی استان تهران 1403/02/10 رجوع به آگهی
7897286 مزایده اموال شامل : تعدادی فرش دستباف - مبل راحتی - میز گره طلاکوب - تلفن بیسیم - بشقاب استان تهران 1403/02/09 1403/03/19
صفحه 1 از 4