کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7985965 مزایده فروش ساختمان قدیمی و نیمه مخروبه (مغازه) به مساحت تقریبی 37 مترمربع استان همدان 1403/02/29 رجوع به آگهی
7985880 مزایده یک قطعه زمین بایر بدون حق آبه به مساحت حدود 500 متر مربع استان همدان 1403/02/29 رجوع به آگهی
7985866 مزایده فروش ملک مسکونی با کاربری مسکونی استان همدان 1403/02/29 رجوع به آگهی
7985865 مزایده فروش یک قطعه بیشه زار به مساحت تقریبی 1200 مترمربع کاربری کشاورزی استان همدان 1403/02/29 رجوع به آگهی
7985856 مزایده یک قطعه باغ انگوری استان همدان 1403/02/29 رجوع به آگهی
7985846 مزایده فروش یک باب عمارت با کاربری مسکونی استان همدان 1403/02/29 رجوع به آگهی
7917994 مزایده یک باب منزل مسکونی با مساحت عرصه حدود 214,33 متر مربع استان همدان 1403/02/13 رجوع به آگهی
7917991 مزایده فروش فرش دستبافت - یخچال - فریزر - ضبط سوت - بخاری گازی - بیل - فرقان - پشتی - آبگرمکن - گیرنده دیجیتال - مبل راحتی استان همدان 1403/02/13 رجوع به آگهی
7917974 مزایده فروش 9 ردیف ملک شامل: - یک قطعه زمین آبی به مساحت 10200 مترمربع - یک قطعه زمین آبی به مساحت تقریبی 3100 مترمربع - یک قطعه زمین آبی به مساحت تقریبی 6000 مترمربع - یک قطعه زمین آبی به مساحت تقریب... استان همدان 1403/02/13 رجوع به آگهی
7917963 مزایده فروش یک باب خانه به مساحت 200 مترمربع استان همدان 1403/02/13 رجوع به آگهی
7917955 مزایده یک قطعه باغ -یک قطعه زمین آبی استان همدان 1403/02/13 رجوع به آگهی
7917953 مزایده فروش یک قطعه زمین آبی به مساحت تقریبی 10200 مترمربع - عرصه یک قطعه باغ به مساحت 6500 مترمربع - عرصه باغ انگوری به مساحت 1000 مترمربع - قطعه زمین آبیزار به مساحت تقریبی 17000 مترمربع استان همدان 1403/02/13 رجوع به آگهی
7917949 مزایده فروش 3 قطعه زمین آبی به همراه حق آبه 6 ساعت از قنات کهریز بزرگ استان همدان 1403/02/13 رجوع به آگهی
7917941 مزایده فروش زمین آبی - یک قطعه باغ استان همدان 1403/02/13 رجوع به آگهی
7917938 مزایده فروش 8 قطعه زمین دیمزار استان همدان 1403/02/13 رجوع به آگهی
7917925 مزایده فروش زمین دیم با کاربری کشاورزی استان همدان 1403/02/13 رجوع به آگهی
7917921 مزایده فروش یک قطعه زمین دیمزار به مساحت حدود 15000 مترمربع - یک قطعه زمین دیم زار به مساحت 25000 مترمربع استان همدان 1403/02/13 رجوع به آگهی
7917920 مزایده فروش 8 قطعه زمین دیمزار استان همدان 1403/02/13 رجوع به آگهی
7907440 مزایده فروش عرصه و اعیان مغازه وضعیت خاص طلق به مساحت 24.24 مترمربع به صورت دو باب مغازه قصابی کاربری تجاری استان همدان 1403/02/11 رجوع به آگهی
7893091 مزایده 55 درصد مشاع از 102.69 مترمربع از تالار بانوان در ط یک همراه با سرقفلی با کاربری تجاری مساحت عرصه 403.66 مترمربع استان همدان 1403/02/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5