کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7980468 مزایده یک دستگاه اپارتمان مسکونی استان همدان 1403/02/27 رجوع به آگهی
7980465 مزایده فروش یک دستگاه پرس علوفه عدل at388 استان همدان 1403/02/27 رجوع به آگهی
7980396 مزایده یک دستگاه خودرو پراید سرمه ای مدل 1383 استان همدان 1403/02/27 رجوع به آگهی
7977829 مزایده فروش کت و شلوار مردانه - پالتو و بارانی استان همدان 1403/02/26 رجوع به آگهی
7976314 مزایده فروش ملک تجاری - درمانی استان همدان 1403/02/26 رجوع به آگهی
7958447 مزایده فروش شش دانگ عرصه و اعیان ملک به صورت یک واحد مسکونی یک ساختمان 2 طبقه عرصه 116.54 مترمربع استان همدان 1403/02/23 رجوع به آگهی
7956809 مزایده یک دستگاه ملک مسکونی مساحت عرصه 47/301 مترمربع مساحت اعیانی 32/128 مترمربع استان همدان 1403/02/22 رجوع به آگهی
7955064 مزایده فروش خودرو سواری سایپا پراید صبا جی تی ایکس رنگ آبی اطلسی متالیک مدل 1380 استان همدان 1403/02/22 رجوع به آگهی
7914936 مزایده یک دستگاه خودرو پراید سفید مدل 1389 استان همدان 1403/02/12 رجوع به آگهی
7900519 مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی تعداد 8 باب مغازه تجاری جمعا به مساحت حدود 165 مترمربع کاربری ملک تجاری درمانی است. استان همدان 1403/02/09 رجوع به آگهی
7900219 مزایده فروش تعداد 304 دست کت و شلوار استان همدان 1403/02/09 رجوع به آگهی
7893053 مزایده فروش تعداد 8 باب مغازه تجاری استان همدان 1403/02/08 رجوع به آگهی
7888562 مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک با کاربری تجاری استان همدان 1403/02/06 رجوع به آگهی
7876872 مزایده فروش قطعات زمین باغی و زراعی استان همدان 1403/02/03 رجوع به آگهی
7876862 مزایده قطعات زمینی باغی و زراعی واقع در روستا با کاربری کشاورزی به مساحت حدود 1500 مترمربع استان همدان 1403/02/03 رجوع به آگهی
7876709 مزایده 1 دستگاه باغ کشاورزی مساحت 1700 مترمربع استان همدان 1403/02/03 رجوع به آگهی
7876700 مزایده قطعات زمین باغی و زراعی استان همدان 1403/02/03 رجوع به آگهی
7876697 مزایده قطعات زمین باغی و زراعی واقع در روستای برفین قطعه شماره 15 با کاربری کشاورزی به مساحت حدود 500 مترمربع استان همدان 1403/02/03 رجوع به آگهی
7876692 مزایده فروش باغ با کاربری کشاورزی بمساحت 1000 متر مربع استان همدان 1403/02/03 رجوع به آگهی
7876686 مزایده فروش ملک به مساحت 820 مترمربع قطعات زمین باغی وزراعی کاربری کشاورزی استان همدان 1403/02/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4