کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7977866 مزایده فروش ششدانگ اعیان یک قطعه باغ (میوه زار) استان همدان 1403/02/26 رجوع به آگهی
7976365 مزایده فروش ال ای دی استان همدان 1403/02/26 رجوع به آگهی
7976303 مزایده 3 دستگاه ال ای دی 65 اینچ فور کی استان همدان 1403/02/26 رجوع به آگهی
7958449 مزایده فروش یک دستگاه لیفتراک برقی تویوتا 15 SSB وزن 2610 ولتاژ 48 سبز رنگ استان همدان 1403/02/23 رجوع به آگهی
7924048 مزایده یک دستگاه پراید تاکسی زرد استان همدان 1403/02/17 رجوع به آگهی
7920849 مزایده قطعات زمین باغی و زراعی واقع در روستا استان همدان 1403/02/16 رجوع به آگهی
7920467 مزایده فروش یک قطعه باغ قدیمی به مساحت حدود 2040 مترمربع کاربری مسکونی استان همدان 1403/02/16 رجوع به آگهی
7920220 مزایده فروش یک قطعه باغ قدیمی با کاربری کشاورزی با سهم آب از کوه به مساحت حدود 400 متر مربع استان همدان 1403/02/16 رجوع به آگهی
7920211 مزایده قطعات زمین باغی و زراعی به مساحت حدود 2000 مترمربع استان همدان 1403/02/16 رجوع به آگهی
7920210 مزایده فروش قطعات زمین باغی و زراعی شامل یک قطعه باغ گردو با سهم آب از کوه به مساحت حدود 2600 مترمربع استان همدان 1403/02/16 رجوع به آگهی
7920209 مزایده فروش یک قطعه اراضی کشاورزی 3 گوش با سهم آب از کوه به مساحت حدود 800 مترمربع کاربری کشاورزی استان همدان 1403/02/16 رجوع به آگهی
7920207 مزایده قطعه زمین نهال کاری شده با سهم آب از کوه به مساحت 1640 م م استان همدان 1403/02/16 رجوع به آگهی
7920206 مزایده قطعات زمین باغی و زراعی استان همدان 1403/02/16 رجوع به آگهی
7920205 مزایده قطعات زمین باغی و زراعی (به مساحت حدود 1230 متر مربع) استان همدان 1403/02/16 رجوع به آگهی
7920200 مزایده فروش یک قطعه باغ گردو با سهم آب از کوه به مساحت 820 مترمربع استان همدان 1403/02/16 رجوع به آگهی
7920194 مزایده فروش یک قطعه زمین نهال کاری شده با سهم آب از کوه به مساحت 1250 مترمربع استان همدان 1403/02/16 رجوع به آگهی
7920193 مزایده قطعات زمین باغی و زراعی واقع در روستا مساحت حدود 1500 مترمربع استان همدان 1403/02/16 رجوع به آگهی
7920192 مزایده فروش دو قطعه باغ انگور استان همدان 1403/02/16 رجوع به آگهی
7919988 مزایده فروش یک دستگاه خودرو پراید مشکی مدل 1388 استان همدان 1403/02/16 رجوع به آگهی
7919900 مزایده یک دستگاه خودرو سواری هاچ بک سیستم پارس خودرو تیپ: BRILLIANCE H220-MT رنگ سفید - مدل 1396 استان همدان 1403/02/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4