کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7987365 مزایده فروش دستگاه سنگ آهن خط تولید خردایش سنگ آهن استان اصفهان 1403/02/29 رجوع به آگهی
7987139 مزایده فروش ملک زراعی- باغی به مساحت 891.5 مترمربع عرصه دوطبقه ساختمان و یک واحد تجاری استان اصفهان 1403/02/29 رجوع به آگهی
7987136 مزایده فروش یک آپارتمان مسکونی استان اصفهان 1403/02/29 رجوع به آگهی
7982072 مزایده فروش سنگ پلاک تراورتن استان اصفهان 1403/02/27 رجوع به آگهی
7982061 مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان زمین با کاربری مسکونی استان اصفهان 1403/02/27 رجوع به آگهی
7982060 مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان زمین با کاربری مسکونی استان اصفهان 1403/02/27 رجوع به آگهی
7976704 مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین و دکاکین متصل به آن استان اصفهان 1403/02/26 رجوع به آگهی
7976260 مزایده سرقفلی دو باب مغازه عرصه به مساحت 100 مترمربع استان اصفهان 1403/02/26 رجوع به آگهی
7976233 مزایده فروش شش دانگ عرصه و اعیانی به انضمام امتیازات و اشتراکات و منصوبات یک باب منزل مسکونی عرصه به مساحت 76.366 مترمربع استان اصفهان 1403/02/26 رجوع به آگهی
7973335 مزایده فروش ششدانگ یک قطعه باغچه محصور به مساحت 604 مترمربع استان اصفهان 1403/02/25 رجوع به آگهی
7973326 مزایده فروش ششدانگ یک قطعه باغچه استان اصفهان 1403/02/25 رجوع به آگهی
7972881 مزایده فروش ششدانگ یک قطعه خانه باغ استان اصفهان 1403/02/25 رجوع به آگهی
7972874 مزایده ششدانگ یک قطعه باغچه محصور بمساحت 604 متر مربع استان اصفهان 1403/02/25 رجوع به آگهی
7972873 مزایده فروش یک باب خانه باغ محصور استان اصفهان 1403/02/25 رجوع به آگهی
7972867 مزایده فروش ششدانگ یک خانه باغ استان اصفهان 1403/02/25 رجوع به آگهی
7972861 مزایده - ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی مسکونی به مساحت 604 مترمربع بصورت یک باب خانه محصور در حال ساخت استان اصفهان 1403/02/25 رجوع به آگهی
7972858 مزایده فروش ششدانگ یک قطعه باغچه استان اصفهان 1403/02/25 رجوع به آگهی
7969763 مزایده فروش یک دستگاه تولید لیوان کاغذی استان اصفهان 1403/02/25 رجوع به آگهی
7964274 مزایده کوپ سنگ موجود در معدن استان اصفهان 1403/02/24 رجوع به آگهی
7958412 مزایده تعداد 8 تخته فرش ماشینی 12 متری 1200 شانه با تراکم 3600 از جنس اکرلیک گل برجسته نخ زمینه نقره ای نقشه RC228 - و تعداد 2 تخته فرش ماشینی 9 متری 1200 شانه با تراکم 3600 از جنس اکرلیک گل برجسته نخ... استان اصفهان 1403/02/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6