کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7549260 مزایده فروش 5 رأس گاومیش نر و یک رأس گاو نر و 3 رأس گاومیش ماده استان خوزستان 1402/10/26 رجوع به آگهی
7448631 مزایده اجاره ساختمان اداری جهت رستوران و غرفه فروش اغذیه و انجام خدمات تایپ و زیراکس استان خوزستان 1402/09/28 رجوع به آگهی
7358672 مزایده فروش آلوئهورا استان خوزستان 1402/09/01 رجوع به آگهی
7220146 مزایده حراج فروش گوسالهای نر پرواری (12) رأس گوساله گاومیش استان خوزستان 1402/08/01 رجوع به آگهی
7093538 مزایده فروش4 راس دام سنگین شامل دو راس گاو نر و یک راس گاومیش نر و یک راس ماده گاو استان خوزستان 1402/07/06 رجوع به آگهی
6288530 مزایده فروش ماش خوراکی 3200 کیلو گرم استان خوزستان 1401/11/26 رجوع به آگهی
5518904 مزایده اجاره زمین 50/5 هکتاری استان خوزستان 1401/05/04 رجوع به آگهی
5298383 مزایده اجاره یک واحد تولیدی فرآوردههای لبنی استان خوزستان 1401/03/13 1401/03/21
4772130 مزایده واگذاری درختان میوه استان خوزستان 1400/11/07 رجوع به آگهی
4637897 مزایده فروش 4 راس گاومیش نر و ۲ راس گاو نر مازاد ایستگاه دامپروری خود استان خوزستان 1400/09/25 1400/09/27
3851682 مزایده اجاره اراضی ایستگاه استان خوزستان 1400/02/19 رجوع به آگهی
3324124 مزایده سه واحد گلخانه استان خوزستان 1399/07/30 رجوع به آگهی
3233791 مزایده - اجاره اراضی ایستگاه الم الطمیر استان خوزستان 1399/07/06 رجوع به آگهی
2862904 مزایده اجاره اراضی ایستگاه استان خوزستان 1399/03/18 رجوع به آگهی
2862903 مزایده اجاره اراضی ایستگاه استان خوزستان 1399/03/18 رجوع به آگهی
2585690 مزایده فروش درختان جداگانه به صورت وزنی استان خوزستان 1398/11/13 رجوع به آگهی
2561884 مزایده اجاره سه واحد گلخانه استان خوزستان 1398/11/06 رجوع به آگهی
2530680 مزایده اجاره اراضی ایستگاه استان خوزستان 1398/10/23 رجوع به آگهی
2520055 مزایده اجاره نهالستان 2000متر مربع استان خوزستان 1398/10/18 رجوع به آگهی
2490858 مزایده اجاره اراضی استان خوزستان 1398/10/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3