مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری گلخانه 2000 متری خود همراه با کلیه امکانات و تجهیزات مربوطه به ان 1399/04/18 رجوع به آگهی
واگذاری بوفه های دانشجویی بصورت اجاره 1398/08/01 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره ساختمان مجموعه هتل خود شامل هتل، رستوران و یک باب مغازه مجاور آن 1398/08/01 رجوع به آگهی
واگذاری بوفه های دانشجویی بصورت اجاره 1398/07/24 رجوع به آگهی
اجاره مجموعه هتل شامل هتل، رستوران و یک باب مغازه بصورت جداگانه 1398/06/06 رجوع به آگهی
اجاره مجموعه هتل 1398/03/11 رجوع به آگهی
فروش هتل دانش شامل هتل، رستوران و یک باب مغازه مجاور آن هر کدام به صورت جداگانه 1398/03/01 رجوع به آگهی
واگذاری ساختمان و مجموعه خدمات رفاهی و اقامتی هتل و رستوران با کاربری اقامتی بصورت اجاره 1397/08/30 رجوع به آگهی
فروش ضایعات فلزی 1397/08/30 رجوع به آگهی
واگذاری محل انتشارات دانشجویی و اداری 1397/06/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5