مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری فروش 9000 عدد پوشه بایگانی 1399/06/04 رجوع به آگهی
پروژه تفکیک زباله از مبدا و جمع آوری پسماند خشک تفکیک شده از سطح شهر 1399/05/29 رجوع به آگهی
واگذاری فروش 9000 عدد پوشه بایگانی 1399/05/28 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه تفکیک زباله از مبدا و جمع آوری پسماند خشک تفکیک شده از سطح شهر 1399/05/12 رجوع به آگهی
پروژه تفکیک زباله از مبدا و جمع آوری پسماند خشک تفکیک شده از سطح شهر 1399/05/02 رجوع به آگهی
فروش دو قطعه زمین به متراژ 501.46 و 568 مترمربع 1397/12/01 رجوع به آگهی
فروش یک واحد مسکونی - ویلایی متراژ 246/40 مترمربع 1397/12/01 رجوع به آگهی
فروش دو قطعه زمین به متراژهای 501.46 مترمربع و 568 مترمربع 1397/11/25 رجوع به آگهی
فروش یک واحد مسکونی - ویلایی متراژ 246/40 مترمربع 1397/11/25 رجوع به آگهی
فروش یک باب واحد آپارتمانی 1397/08/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5