مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری حق بهره برداری از پارکینگ قایق های صیادی 1398/12/28 رجوع به آگهی
بهره برداری از پارکینگ 1398/12/06 1398/12/21
آگهی مزایده واگذاری حق بهره برداری از پارکینگ قایق های صیادی 1398/11/28 رجوع به آگهی
فروش قطعات تفکیکی 1398/08/22 رجوع به آگهی
مزایده زمین شهرداری 1398/07/25 رجوع به آگهی
مزایده زمین:فروش اراضی با کاربری مسکونی 1398/07/25 رجوع به آگهی
فروش زمین (قطعات تفکیکی) 1398/04/03 1398/04/10
واگذاری عملیات جمع آوری پسماندهای خشک 1398/04/03 1398/04/10
فروش زمین (قطعات تفکیکی) 1398/03/20 1398/03/27
واگذاری عملیات جمع آوری پسماندهای خشک 1398/03/20 1398/03/27
صفحه 1 از 3