مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره دو دهنه مغازه واقع در پارک 1399/06/02 رجوع به آگهی
اجاره دو دهنه مغازه 1399/04/29 رجوع به آگهی
اجاره کشتارگاه 1399/02/25 رجوع به آگهی
اجاره کارت پارک خیابانهای مجهز به کارت پارک در سطح شهر 1399/02/25 رجوع به آگهی
اجاره محوطه پارکینگ 1399/02/25 رجوع به آگهی
اجاره شش دهنه بوفه سطح شهر 1399/01/16 رجوع به آگهی
اجاره 6 دهنه بوفه در پارک های سطح شهر 1398/12/12 رجوع به آگهی
واگذاری پارکینگ و چهاردهنه بوفه در سایت گردشگری و پارکینگ 1398/10/15 1398/10/22
مزایده اجاره پارکینگ 1398/10/08 رجوع به آگهی
اجاره چهار دهنه بوفه 1398/10/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8