مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش دو دستگاه خودرو یک دستگاه خودرو مزدا دوکابین 1401/02/24 1401/03/07
مزایده فروش دو دستگاه خودرو یک دستگاه خودرو مزدا دوکابین و یک دستگاه خودرو نیسان کمپرسی 1400/12/23 1400/12/25
مزایده فروش یک دستگاه خودرو نیسان کمپرسی آبی روغنی رنگ مدل 1384 1400/12/18 1400/12/25
مزایده فروش یک دستگاه خودرو مزدا دو کابین بژ متالیک رنگ، مدل 1384 1400/12/18 1400/12/25
مزایده فروش تعدادی قطعه پلاک زمین با کاربری مسکونی 1400/12/18 1400/12/15
مزایده فروش دو دستگاه خودرو 1400/12/17 1400/12/25
مزایده فروش سه قطعه پلاک مسکونی 1400/12/16 1400/12/25
مزایده پنج قطعه پلاک مسکونی 1400/09/25 1400/10/01
مزایده فروش تعدادی قطعه پلاک زمین با کاربری مسکونی 1400/09/22 1400/10/01
مزایده فروش تعداد قطعه پلاک زمین با کاربری مسکونی 1400/09/18 1400/10/01
مزایده فروش تعداد قطعه پلاک زمین با کاربری مسکونی 1400/09/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد قطعه پلاک زمین با کاربری مسکونی 1400/08/26 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد قطعه پلاک زمین با کاربری مسکونی 1400/08/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد قطعه پلاک زمین با کاربری مسکونی 1400/08/08 رجوع به آگهی
مزایده تعدادی قطعه پلاک زمین 1400/08/08 1400/08/19
مزایده فروش تعدادی قطعه پلاک زمین با کاربری مسکونی 1400/06/17 1400/06/30
مزایده فروش تعدادی قطعه پلاک زمین با کاربری مسکونی 1400/05/20 1400/05/25
مزایده فروش تعدادی قطعه پلاک زمین با کاربری مسکونی 1400/05/14 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی قطعه پلاک زمین با کاربری مسکونی 1400/05/14 1400/05/25
مزایده فروش تعدادی قطعه پلاک زمین با کاربری مسکونی واقع 1400/04/28 1400/05/03
صفحه 1 از 8