مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش انواع آهن آلات اسقاط خود را به وزن تقریبی حدود 60 تن 1399/06/03 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین به ابعاد حدود 30.000 مترمربع در استان 1398/12/13 رجوع به آگهی
اصلاحیه فروش یک قطعه زمین به ابعاد حدود 30.000 مترمربع 1398/10/19 رجوع به آگهی
اصلاحیه فروش یک قطعه زمین به ابعاد حدود 30.000 مترمربع 1398/10/19 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین به ابعاد حدود 30.000 مترمربع 1398/10/18 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین به ابعاد حدود 30.000 مترمربع 1398/07/30 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین به ابعاد حدود 30.000 مترمربع 1398/07/30 1398/08/09
انواع آهن آلات اسقاط خود به وزن تقریبی حدود 70 تن 1398/06/06 رجوع به آگهی
فروش انواع آهن الات اسقاط 1398/06/06 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین به ابعاد حدود 31.000 مترمربع 1398/03/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3