کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6612906 مزایده واگذاری یک باب مغازه اغذیه فروشی استان چهارمحال و بختیاری 1402/03/10 رجوع به آگهی
6582597 مزایده واگذاری بخشی از مجتمع آزادگان استان چهارمحال و بختیاری 1402/03/03 رجوع به آگهی
6555968 مزایده اجاره سالن ورزشی استان چهارمحال و بختیاری 1402/02/27 رجوع به آگهی
6519126 مزایده اجاره دو دستگاه آپارتمان استان چهارمحال و بختیاری 1402/02/17 رجوع به آگهی
6492098 مزایده واگذاری اجاره یک باب ساختمان استان چهارمحال و بختیاری 1402/02/10 رجوع به آگهی
6481180 مزایده اجاره مجتمع و قسمتی از اداره استان چهارمحال و بختیاری 1402/02/06 رجوع به آگهی
6450361 مزایده اجاره یک باب ساختمان استان چهارمحال و بختیاری 1402/01/27 رجوع به آگهی
6437508 مزایده اجاره واگذاری مجتمع استان چهارمحال و بختیاری 1402/01/22 رجوع به آگهی
6425668 مزایده اجاره قسمتی از اداره پذیرش2-قسمتی از اداره بروجن3- توانبخشس لردگان4-سالن ورزشی بروجن5-مجتمع بابا حیدر استان چهارمحال و بختیاری 1402/01/20 رجوع به آگهی
6397503 مزایده اجاره مجتمع بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری 1401/12/27 رجوع به آگهی
6390848 مزایده اجاره بهای یک باب اطاق در اداره استان چهارمحال و بختیاری 1401/12/23 رجوع به آگهی
6386090 مزایده اجاره قسمتی از اداره پذیرش و هماهنگی و اجاره بهای مجتمع اداره بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری 1401/12/22 رجوع به آگهی
6309088 مزایده اجاره مجتمع توانبخشی استان چهارمحال و بختیاری 1401/12/01 رجوع به آگهی
6281000 مزایده اجاره مجتمع بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری 1401/11/25 رجوع به آگهی
6263786 مزایده اجاره مجتمع بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری 1401/11/19 رجوع به آگهی
6173651 مزایده اجاره مجتمع روستا استان چهارمحال و بختیاری 1401/11/03 رجوع به آگهی
6128980 مزایده اجاره مجتمع استان چهارمحال و بختیاری 1401/10/19 رجوع به آگهی
6075966 مزایده فروش لوازم الکتریکی، الکترو نیکی و پلاستیکی حدود 2000 کیلو- فروش لوازم صدر صد چوب حدود 10000 کیلو -فروش سایر اقلام موجود در لیست فلزو یا فلز با مواد دیگر حدود 40000 کیلو استان چهارمحال و بختیاری 1401/10/03 رجوع به آگهی
6057933 مزایده اجاره مجتمع بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری 1401/09/27 رجوع به آگهی
6038597 مزایده اجاره یک قطعه زمین استان چهارمحال و بختیاری 1401/09/21 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10