مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده مزایده بخشی از بهزیستی 1401/02/20 رجوع به آگهی
مزایده آپارتمان 1401/02/10 رجوع به آگهی
مزایده اجاره دو باب ساختمان 1401/02/06 رجوع به آگهی
مزایده اجاره دو وهنه مغازه 1401/01/21 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مفازه 1401/01/20 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مغازه 1400/12/23 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک اتاق بصورت مغازه 1400/12/18 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مجتمع 1400/12/17 رجوع به آگهی
مزایده اجاره 14 ساختمان از بهزیستی 1400/12/15 رجوع به آگهی
مزایده اجاره دو هفته مغازه 1400/12/05 رجوع به آگهی
مزایده اجاره ساختمان مجتمع 1400/12/04 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مجتمع - بخشی از ساختمان بهزیستی 1400/12/02 رجوع به آگهی
مزایده اجاره سالن ورزشی آپارتمان و موسسه خیریه 1400/11/23 رجوع به آگهی
مزایده مجتمع 1400/11/07 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مجتمع 1400/10/27 رجوع به آگهی
مزایده اجاره سالن ورزشی 1400/10/20 رجوع به آگهی
مزایده اجاره ساختمان 1400/10/15 رجوع به آگهی
مزایده تعیین اجاره بهای یک باب واحد تجاری 1400/10/13 رجوع به آگهی
مزایده مجتمع 1400/09/27 رجوع به آگهی
مزایده مجتمع توانبخشی 1400/09/20 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8