مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش تعداد 1 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1399/05/25 رجوع به آگهی
فروش تعداد 1 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1399/05/15 رجوع به آگهی
فروش تعداد 5 قطعه زمین با کاربری مسکونی و 1 قطعه زمین با کاربری پارکینگ عمومی 1399/03/31 رجوع به آگهی
فروش تعداد 5 قطعه زمین با کاربری مسکونی و 1 قطعه زمین با کاربری پارکینگ عمومی 1399/03/21 رجوع به آگهی
فروش تعداد 3 قطعه زمین تجاری و 6 قطعه مسکونی 1398/10/21 رجوع به آگهی
تعدادی قطعه زمین تجاری مسکونی 1398/10/02 رجوع به آگهی
تعدادی قطعه زمین تجاری مسکونی 1398/09/24 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه خودروی تانکر آب بی بن مدل 1396 1398/07/28 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه خودروی تانکر آب 1398/07/09 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه خودروی تانکر آب 1398/07/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2