کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8223652 مزایده فروش املاک استان خراسان رضوی 1403/04/24 1403/04/28
8186494 مزایده فروش املاک استان خراسان رضوی 1403/04/16 1403/04/28
8186313 مزایده املاک ملکی و تملیکی مدیریت بانک کشاورزی خراسان رضوی استان خراسان رضوی 1403/04/16 1403/04/28
8186311 مزایده کارخانه صنعتی استان خراسان رضوی 1403/04/16 1403/04/28
8186309 مزایده املاک ملکی و تملیکی مدیریت بانک کشاورزی خراسان رضوی استان خراسان رضوی 1403/04/16 1403/04/28
8186304 مزایده زمین زراعی استان خراسان رضوی 1403/04/16 1403/04/28
8186003 مزایده املاک ملکی و تملیکی مدیریت بانک کشاورزی خراسان رضوی-ساختمان مسکونی استان خراسان رضوی 1403/04/16 1403/04/28
8186002 مزایده ساختمان مسکونی استان خراسان رضوی 1403/04/16 1403/04/28
8186001 مزایده املاک ملکی و تملیکی مدیریت بانک کشاورزی خراسان رضوی استان خراسان رضوی 1403/04/16 1403/04/28
8186000 مزایده املاک ملکی و تملیکی مدیریت بانک کشاورزی خراسان رضوی استان خراسان رضوی 1403/04/16 1403/04/28
8185999 مزایده ساختمان مسکونی استان خراسان رضوی 1403/04/16 1403/04/28
8185887 مزایده املاک ملکی و تملیکی مدیریت بانک کشاورزی خراسان رضوی-کارگاه صنعتی استان خراسان رضوی 1403/04/16 1403/04/28
7984411 مزایده فروش تعدادی از املاک با کاربری تجاری - منزل مسکونی - اداری - مسکونی - سردخانه استان خراسان رضوی 1403/02/29 1403/03/05
7709223 مزایده 9 عنوان مزایده شامل فروش املاک تجاری- منزل مسکونی- اداری- سردخانه استان خراسان رضوی 1402/12/07 1402/12/17
7283621 مزایده فروش املاک و اموال مازاد شامل 7 مورد دو ممیز ششصد و نه هزارم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب منزل مسکونی- ماشین آلات و تزریق پلاستیک - دو ساعت آب به مدار 16 سهم 384 ساعت مزرعه و نهر - 59 سهم از 600... استان خراسان رضوی 1402/08/17 رجوع به آگهی
6845918 مزایده 11 ردیف ششدانگ منزل مسکونی - یک قطعه زمین مزروعی - یک باب کشتارگاه صنعتی مرغ - زمین محصور با بنای احداثی و... استان خراسان رضوی 1402/05/07 رجوع به آگهی
6790076 مزایده فروش اقلام و اثاثیه اسقاطی استان خراسان رضوی 1402/04/21 رجوع به آگهی
6633539 مزایده فروش املاک کاربری مزروعی- مسکونی - ماشین الات و تاسیسات منصوبه سردخانه استان خراسان رضوی 1402/03/18 رجوع به آگهی
6369072 مزایده فروش املاک و اموال مازاد خود با کاربری های مزروعی- مسکونی- تجاری استان خراسان رضوی 1401/12/15 رجوع به آگهی
6025279 مزایده واگذاری املاک مازاد خود استان خراسان رضوی 1401/09/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4