مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یک باب ساختمان 1399/02/22 1399/02/25
فروش زمین و مستحدثات با کاربری اداری 1399/02/21 رجوع به آگهی
فروش یک باب ساختمان در آشکوبه اداری همراه یک واحد انباری و ... به مساحت تقریبی 20263 مترمربع 1398/11/23 رجوع به آگهی
فروش یک باب ساختمان اداری همراه یک واحد انباری و ... به مساحت تقریبی 20263 مترمربع 1398/11/23 1398/11/27
زمین و مستحدثات با کاربری اداری و عرصه 20263 مترمربع و اعیان 1812 مترمربع 1398/11/21 رجوع به آگهی
فروش لوازم اسقاطی الکتریکی و الکترونیکی اداری، لوازم چوبی و ضایعات فلزی 1398/11/15 رجوع به آگهی
فروش لوازم الکتریکی و الکترونیکی اداری 1398/10/23 رجوع به آگهی
فروش لوازم خودرو و الکتریکی 1398/10/23 رجوع به آگهی
فروش لوازم و ضایعات فلزی 1398/10/23 رجوع به آگهی
فروش اثاثیه و لوازم چوبی اداری 1398/10/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4