مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش اتوبوس بیابانی مدل 1386 -مینی بوس هیوندای مدل 1385 -فروش نیسان رونیز مدل 1384 -فروش نیسان رونی... 1399/06/04 رجوع به آگهی
فروش خودروهای دولتی مازاد بر نیاز دانشگاه 1399/06/04 1399/06/15
فروش اموال و وسایل اسقاطی شامل: وسایل اداری، دستگاهها و سایر لوازم متفرقه اسقاط و ... خارج از رده 1399/06/03 1399/06/13
فروش وسایل اسقاطی شامل وسایل اداری، دستگاه ها و سایر لوازم متفرقه اسقاط و .. 1399/06/03 1399/06/23
ارائه خدمات دارویی مرکز پزشکی، اموزشی و درمانی 1399/05/11 1399/05/25
فروش وسایل اسقاطی شامل وسایل اداری، دستگاهها و سایر لوازم متفرقه اسقاط و... 1399/05/06 رجوع به آگهی
واگذاری محل ارائه خدمات دارویی بخش سرپایی و بستری واقع در مرکز 1399/05/05 رجوع به آگهی
اجاره محل مغازه 1399/04/18 رجوع به آگهی
اجاره محل بوفه مواد غذایی 1399/04/07 رجوع به آگهی
واگذاری محل ارائه خدمات دارویی بخش سرپایی و بستری داروخانه 1399/04/07 1399/04/24
صفحه 1 از 10