مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش وسایل اسقاطی غیر پزشکی شامل وسایل اداری، دستگاهها و سایر لوازم متفرقه اسقاط و .... 1401/04/07 رجوع به آگهی
مزایده اجاره محل بوفه مواد غذایی دانشکده پرستاری 1401/03/18 رجوع به آگهی
مزایده اجاره محل بوفه مواد غذایی دانشکده 1401/03/17 1401/03/28
مزایده فروش اموال اسقاط و مازاد 1401/03/03 1401/03/16
مزایده واگذاری محل ارائه خدمات فیزیوتراپی کلینیک ویژه تخصصی 1401/02/22 1401/03/03
مزایده اجاره محل بوفه مواد غذایی 1401/02/09 1401/02/17
مزایده اجاره محل بوفه مواد غذایی 1401/02/09 رجوع به آگهی
مزایده اجاره محل مغازه دو نبش 1401/01/22 1401/01/30
مزایده اجاره محل مغازه 1401/01/21 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری محل و ارائه خدمات داروئی (بخش بستری و سرپایی) داروخانه 1401/01/18 1401/01/29
مزایده واگذاری محل و ارائه خدمات داروئی بخشهای بستری و سرپائی 1400/12/28 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری محل و ارائه خدمات داروئی (بخش بستری و سرپایی) مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی 1400/12/26 1401/01/14
مزایده واگذاری محل و ارائه خدمات داروئی بخشهای بستری و سرپائی 1400/12/25 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری محل و ارائه خدمات داروئی (بخش بستری و سرپایی) مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی 1400/12/25 1401/01/11
مزایده واگذاری محل و انجام خدمات رختشویخانه ( لنژری) 1400/12/10 1400/12/10
مزایده واگذاری محل و ارائه خدمات دارویی بخش های بستری و سرپایی بیمارستان 1400/12/04 1400/12/21
مزایده واگذاری محل و ارائه خدمات دارویی (بخش بستری و سرپایی) داروخانه بیمارستان 1400/12/03 1400/12/11
مزایده واگذاری محل و ارائه خدمات دارویی (بخش بستری و سرپایی) داروخانه بیمارستان 1400/12/03 1400/12/09
مزایده واگذاری محل و ارائه خدمات دارویی بخشهای بستری سرپایی بیمارستان 1400/12/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال اسقاط و مازاد 1400/11/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9