مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش زمین با کاربری مسکونی 1399/03/24 رجوع به آگهی
دستگاه خودپرداز 1398/11/05 رجوع به آگهی
فروش تعداد دو رقبه املاک تملیکی 1398/10/25 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه ساختمان مسکونی 1398/10/23 رجوع به آگهی
فروش یک واحد مسکونی 1398/10/23 رجوع به آگهی
فروش ساختمان مسکونی - پلاک ثبتی 1389/2 - عرصه 635 1398/09/05 رجوع به آگهی
پلاک ثبتی 1/7166 ساختمان کاربری مسکونی 1398/09/05 1398/09/26
ساختمان با کاربری مسکونی با عرصه 635 1398/06/24 رجوع به آگهی
واگذاری ساختمان کاربری مسکونی عرصه 261 اعیان 292.60 مترمربع 1398/06/24 رجوع به آگهی
ساختمان مسکونی با عرصه 9/854 و اعیان 298 1398/06/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2