مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش 4 قطعه زمین با کاربری تجاری و مسکونی 1399/02/08 رجوع به آگهی
فروش 4 قطعه زمین با کاربری تجاری و مسکونی 1398/12/08 رجوع به آگهی
فروش 6 قطعه زمین 1398/12/08 رجوع به آگهی
فروش 6 قطعه زمین 1398/12/01 رجوع به آگهی
فروش 4 قطعه زمین با کاربری تجاری و مسکونی 1398/12/01 رجوع به آگهی
واگذاری کارگاه تولید قطعات بتنی شهرداری بصورت استیجاری 1398/11/13 رجوع به آگهی
واگذاری کارگاه تولید قطعات بتنی بصورت استیجاری 1398/11/06 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه خودروی سواری پژو آردی 1398/10/09 رجوع به آگهی
واگذاری کارگاه تولید قطعات بتنی شهرداری بصورت استیجاری 1398/10/08 رجوع به آگهی
فروش 5 قطعه زمین با کابری تجاری/مسکونی و 1 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1398/10/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4