مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یک دستگاه خودروی سواری پژو آردی 1398/09/12 رجوع به آگهی
فروش هشت قطعه زمین تفکیکی(کاربری تجاری - مسکونی و مسکونی ) 1397/12/14 رجوع به آگهی
فروش هشت قطعه زمین تفکیکی(کاربری تجاری - مسکونی و مسکونی ) 1397/12/07 رجوع به آگهی
اجاره کارگاه تولید قطعات بتنی 1395/06/23 رجوع به آگهی
اجاره کارگاه تولید قطعات بتنی 1395/06/16 رجوع به آگهی
اجاره کارگاه تولید قطعات بتنی 1395/05/31 رجوع به آگهی
اجاره کارگاه تولید قطعات بتنی 1395/05/24 رجوع به آگهی
اجاره کارگاه تولید قطعات بتنی 1395/04/30 رجوع به آگهی
اجاره کارگاه تولید قطعات بتنی 1395/04/23 رجوع به آگهی
واگذاری دو باب واحد تجاری واقع در پارک 1394/06/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3