مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش حدود 20 تن البسه مستعمل و دست دوم 1398/12/01 رجوع به آگهی
واگذاری به اجاره مجتمع فرهنگی 1398/11/26 رجوع به آگهی
واگذاری به اجاره یک باب مغازه و یک باب مغازه بدون اخذ سرقفلی 1398/11/24 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین ملکی به مساحت حدود 3504 مترمربع (با رعایت حریم برق و کانال آب مساحت 3248 مترمربع) 1398/11/02 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین ملکی 1398/10/29 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره سالن ورزشی با کلیه متعلقات 1398/10/23 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره سالن ورزشی 1398/10/21 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره سالن ورزشی 1398/09/20 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره سالن ورزشی ملکی خود 1398/09/18 رجوع به آگهی
واگذاری و اجاره بدون اخذ سر قفلی 1398/05/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4