مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده 11 قطعه زمین 1401/03/04 1401/03/09
مزایده فروش هتل آپارتمان 1401/03/03 1401/03/21
مزایده یک قطعه زمین 1401/03/02 1401/03/07
مزایده فروش دو واحد آپارتمان 1401/02/31 1401/03/03
مزایده واگذاری 5 واحد آپارتمان 1401/02/11 1401/02/15
مزایده واگذاری چهار واحد آپارتمان 1401/02/01 1401/02/04
مزایده واگذاری چهار واحد آپارتمان 1400/12/09 1400/12/11
مزایده فروش دو واحد آپارتمان 1400/12/09 1400/12/11
مزایده فروش آپارتمان اداری 1400/12/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک واحد آپارتمان 1400/11/30 1400/12/02
مزایده خودروهای در اختیار 1400/11/28 1400/12/02
مزایده آپارتمان با کاربری مسکونی 1400/11/28 رجوع به آگهی
مزایده - کامیون کمپرسی کاویان ۶ تن با مکانیزم جارون خیابانی - کامیون کاویان ۶ تن با مکانیزم حمل زباله - پژو ۴۰۵ - مکانیزم جاروب خیابانی فان المان سنگین 1400/11/28 رجوع به آگهی
مزایده زمین کاربری خدماتی 1400/11/17 رجوع به آگهی
مزایده آپارتمان با کاربری جهانگردی و پذیرایی 1400/11/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش هتل آپارتمان 1400/11/14 1400/11/17
مزایده فروش آپارتمان اداری به مساحت 99/83 متر مربع 1400/11/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش آپارتمان اداری به مساحت 59/22 متر مربع 1400/11/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین مسکونی به مساحت 180 متر مربع 1400/11/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین مسکونی به مساحت 180 متر مربع 1400/11/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 14