مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری تعدادی از قطعات با کاربری تجاری 1399/07/05 رجوع به آگهی
واگذاری تعدادی از قطعات با کاربری تجاری 1399/06/25 رجوع به آگهی
تعدادی از قطعات با کاربری تجاری 1399/05/28 رجوع به آگهی
فروش دو قطعه از قطعات مسکونی خود با متراژ تقریبی قطعه اول به مساحت 223 و قطعه دوم 523 مترمربع 1399/05/14 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از قطعات با کاربری مسکونی- تجاری 1399/05/08 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از قطعات با کاربری مسکونی- تجاری 1399/04/29 رجوع به آگهی
فروش دو قطعه از قطعات مسکونی خود با متراژ تقریبی قطعه اول به مساحت 223 و قطعه دوم 523 مترمربع 1399/04/23 رجوع به آگهی
فروش دو قطعه از قطعات مسکونی خود با متراژ تقریبی قطعه اول به مساحت 223 و قطعه دوم 523 مترمربع 1399/04/16 رجوع به آگهی
فروش تعدادی آهن آلات اسقاطی و لاستیک مستعمل 1399/02/22 رجوع به آگهی
ابطال اگهی فروش یک باب مغازه با متراژ 17/20 مترمربع و کاربری تجاری 1398/07/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4