کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8152181 مزایده واگذاری امور بوفه استان کرمان 1403/04/07 1403/04/13
8051291 مزایده واگذاری اجاره بوفه دانشگاه استان کرمان 1403/03/12 1403/03/17
7913041 مزایده واگذاری امور بوفه خوابگاه بوستان استان کرمان 1403/02/12 1403/02/18
7894901 مزایده واگذاری امور بوفه خوابگاه استان کرمان 1403/02/08 1403/02/18
7858261 مزایده واگذاری اجاره بوفه استان کرمان 1403/01/29 1403/02/01
7529883 مزایده واگذاری داروخانه سرپایی استان کرمان 1402/10/20 1402/10/24
7388320 مزایده واگذاری داروخانه سرپایی استان کرمان 1402/09/09 رجوع به آگهی
6824029 مزایده واگذاری امور بوفه استان کرمان 1402/04/31 1402/05/03
6726338 مزایده واگذاری امور بوفه بیمارستان استان کرمان 1402/04/05 1402/04/06
6651300 مزایده فروش 17 دستگاه خودرو استان کرمان 1402/03/22 1402/03/27
6480528 مزایده واگذاری امور بوفه استان کرمان 1402/02/06 1402/02/04
6248565 مزایده فروش کابل های 20 کیلو وات مازاد استان کرمان 1401/11/16 رجوع به آگهی
5355343 مزایده واگذاری بوفه استان کرمان 1401/03/24 1401/03/30
5225935 مزایده واگذاری امور مراکز پناه 1 و 2 معاونت درمان استان کرمان 1401/02/29 1401/03/09
5225066 مزایده واگذاری امور مراکز پناه 1 و 2 معاونت درمان استان کرمان 1401/02/29 1401/03/09
5150979 مزایده واگذاری داروخانه سرپایی استان کرمان 1401/02/12 1401/02/21
5111779 مزایده واگذاری امور بوفه استان کرمان 1401/02/02 1401/02/10
5073608 مزایده واگذاری امور بوفه استان کرمان 1401/01/24 1401/01/27
5071624 مزایده واگذاری امور بوفه استان کرمان 1401/01/24 1401/01/27
4887414 مزایده واگذاری امور بوفه استان کرمان 1400/11/27 1400/12/01
صفحه 1 از 8