مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری امور مراکز پناه 1 و 2 معاونت درمان 1401/02/29 1401/03/09
مزایده واگذاری امور مراکز پناه 1 و 2 معاونت درمان 1401/02/29 1401/03/09
مزایده واگذاری داروخانه سرپایی 1401/02/12 1401/02/21
مزایده واگذاری امور بوفه 1401/02/02 1401/02/10
مزایده واگذاری امور بوفه 1401/01/24 1401/01/27
مزایده واگذاری امور بوفه 1401/01/24 1401/01/27
مزایده واگذاری امور بوفه 1400/11/27 1400/12/01
مزایده فروش اموال اسقاط اداری و ضایعاتی مرکز آموزشی درمانی 1400/10/25 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری امور بوفه 1400/10/14 1400/10/20
مزایده واگذاری امور بوفه مرکز آموزشی درمانی 1400/10/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال اسقاط اداری، پزشکی و لوازم یدکی اسقاط (داغی) آمبولانس های اورژانس 115 1400/10/08 1400/10/08
مزایده فروش اموال اسقاط اداری، پزشکی و لوازم یدکی اسقاط (داغی) 1400/09/13 1400/09/17
مزایده واگذای امور بوفه 1400/09/10 1400/09/27
مزایده واگذای امور بوفه 1400/09/10 1400/09/27
مزایده واگذای امور بوفه مرکز آموزشی درمانی 1400/09/08 1400/09/27
مزایده فروش ۹ باب املاک مازاد 1400/08/29 1400/09/04
مزایده فروش تجهیزات مازاد و از رده خارج آشپزخانه 1400/07/10 1400/07/18
مزایده فروش اموال اسقاطی بیمارستان 1400/06/02 1400/06/13
مزایده فروش اموال اسقاطی بیمارستان 1400/05/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش ۱۴ باب املاک مازاد 1400/05/02 1400/05/18
صفحه 1 از 8