مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده بهره برداری از غرف و اماکن 1401/01/27 1401/02/05
مزایده واگذاری بهره برداری از دستگاه های تفریحی و غرف خود (ماشین برقی بزرگسال 2 ـ کشتی صبا ـ کالسکه کودک باغ وحش ـ رستوران سنتی شهربازی 1 ـ ارم مارکت جنب تونل وحست 2 ـ کافه بستی سه راه ـ و ) 1400/12/16 1400/12/22
مزایده واگذاری بهره برداری از دستگاه تفریحی و غرف 1400/12/16 1400/12/22
مزایده واگذاری بهره برداری از دستگاه تفریحی ماشین برقی بزرگسال 1400/11/21 1400/11/27
مزایده فروش ضایعات (استیل، آهن آلات و آلومینیوم) 1400/11/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعات (استیل، آهن آلات و آلومینیوم) 1400/11/04 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از دستگاه های تفریحی برای مدت مشخص از ابتدای سال ۱۴۰۱ 1400/10/29 1400/11/06
مزایده واگذاری بهره برداری از دستگاه های تفریحی خود 1400/10/29 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری از غرف، اماکن خود 1400/10/25 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری از دستگاه های تفریحی خود 1400/10/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعات (استیل، آهن آلات و آلومینیوم) 1400/10/07 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری از دستگاه های تفریحی 1400/09/06 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری غرف و اماکن 1400/09/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعات 1400/08/18 رجوع به آگهی
مزایده اجاره محل شیلات و فروش خودرو 1400/07/21 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری غرف و اماکن 1400/04/15 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از غرف، اماکن و دستگاههای تفریحی شهربازی 1400/02/28 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری از غرف، اماکن و دستگاه های تفریحی شهربازی 1400/02/04 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعدادی از غرف، اماکن و دستگاههای تفریحی شهربازی 1400/02/02 1400/02/15
مزایده واگذاری بهره برداری از غرف، اماکن و دستگاههای تفریحی شهربازی 1399/11/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8