مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
بهره برداری از غرف، اماکن، دستگاههای تفریحی شهربازی 1398/12/10 رجوع به آگهی
غرف اماکن و دستگاه های تفریحی 1398/11/30 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از غرف، اماکن و دستگاه‌های تفریحی شهربازی خود برای مدت مشخص از ابتدای سال ۱۳۹۹ 1398/11/24 1398/12/03
واگذاری بازیافت، تفکیک و حمل زباله خود برای سال 1399 1398/11/24 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از غرف و اماکن شهر بازی های خود برای دوره محدود ایام نمایشگاه 1398/11/23 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از غرف، اماکن و دستگاه های تفریحی شهربازی خود 1398/11/15 رجوع به آگهی
بهره برداری از غرف اماکن و دستگاه های تفریحی شهربازی خود 1398/11/07 رجوع به آگهی
مزایده عمومی غرف, اماکن و دستگاه های تفریحی 1398/10/29 رجوع به آگهی
بهره برداری از غرف اماکن و دستگاههای تفریحی شهربازی 1398/10/21 1398/10/28
واگذاری بهره برداری از گیفت شاپ باغ وحش 1398/08/01 1398/08/08
صفحه 1 از 14