مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره یک باب سوئیت 1401/02/19 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مجموعه چهار اتاقه 1401/02/19 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک واحد آپارتمان طبقه دوم 1401/02/19 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک قطعه زمین 1400/12/04 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب اتاق 1400/12/04 رجوع به آگهی
مزایده اجاره سالن ورزشی فوتسال 1400/12/04 رجوع به آگهی
مزایده اجاره طبقه همکف ساختمان اداری قدیم 1400/11/20 1400/12/02
مزایده اجاره طبقه اول ساختمان اداری قدیم 1400/11/20 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب اتاق انبار بیمارستان 1400/10/25 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب ساختمان مسکونی 1400/10/25 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب سوئیت 1400/10/25 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به صورت اجاره یک طبقه همکف ساختمان اداری 1400/10/25 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب اتاق (جهت دندانسازی) 1400/10/25 رجوع به آگهی
مزایده اجاره طبقه اول ساختمان اداری قدیم 1400/10/25 رجوع به آگهی
مزایده اجاره دو باب اتاق از بیمارستان قدیم (جهت دندانپزشکی) 1400/10/25 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب ساختمان نگهبانی بیمارستان 1400/10/25 1400/11/06
مزایده اجاره یک باب پانسیون شماره 3 (مسکونی) 1400/10/25 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به صورت اجاره یک باب سوئیت 1400/10/25 رجوع به آگهی
مزایده اجاره دو باب اتاق (جهت بینایی سنجی) 1400/10/25 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب ساختمان معروف به طب کار 1400/09/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9