مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره یک قطعه زمین محصور 7000 متری جهت پارکینگ خودروهای توقیفی 1399/06/26 رجوع به آگهی
اجاره یک باب مغازه 1399/06/26 رجوع به آگهی
اجاره قسمتی از زمین بیمارستان قدیم جهت پرورش گل و گیاه 1399/06/26 1399/07/07
اجاره زیرزمین مجتمع فرهنگی و ورزشی 1399/06/26 رجوع به آگهی
اجاره یک باب مغازه 1399/06/26 رجوع به آگهی
اجاره یک باب مغازه 1399/06/26 رجوع به آگهی
اجاره قسمت طب کار بیمارستان 1399/06/26 رجوع به آگهی
اجاره یک قطعه زمین محصور جهت پرورش مرغ 1399/06/26 1399/07/07
اجاره قسمتی از ساختمان اداری قدیم 1399/06/26 1399/07/07
اجاره ساختمان اداری قدیم 1399/06/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10