مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری به صورت اجاره ساختمان با کاربری داروخانه 1401/01/24 1401/02/10
مزایده واگذاری به صورت اجاره ساختمان با کاربری داروخانه 1401/01/22 1401/02/10
مزایده اجاره ساختمان 1400/10/15 1400/10/30
مزایده واگذاری به صورت اجاره ساختمان با کاربری داروخانه 1400/10/15 1400/10/30
مزایده واگذاری به صورت اجاره ساختمان با کاربری داروخانه 1400/10/13 1400/10/30
مزایده اجاره ساختمان با کاربری داروخانه 1400/10/13 رجوع به آگهی
مزایده تریلی کانکس، نانوایی سیار 1400/01/16 رجوع به آگهی
مزایده لوازم برقی و الکترونیک 1400/01/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش آهن آلات 1400/01/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال اسقاطی -تریلی کانکس نانوایی سیار با لوازم داخلی 1399/12/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال اسقاطی - آهن آلات 1399/12/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال اسقاطی - لوازم برقی و الکترونیک 1399/12/11 رجوع به آگهی
مزایده اجاره سالن ورزشی 1399/11/19 رجوع به آگهی
مزایده اجاره سالن ورزشی 1399/11/19 رجوع به آگهی
مزایده اجاره سالن ورزشی 1399/11/19 رجوع به آگهی
مزایده اجاره سالن ورزشی 1399/11/16 رجوع به آگهی
مزایده اجاره سالن ورزشی 1399/10/10 رجوع به آگهی
مزایده اجاره سالن ورزشی 1399/10/10 رجوع به آگهی
مزایده اجاره سالن ورزشی 1399/10/10 رجوع به آگهی
مزایده اجاره سالن ورزشی 1399/10/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6