کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7912978 مزایده اجاره و فروش شامل 7 مورد اجاره زمین چمن مصنوعی- اجاره مجتمع خدمات رفاهی بین راهی اربعین- فروش تندر ال 90 مدل 94- بیل بکهو لودر کشویی SP2201 مدل 93 - موتور ولو دیزل 6 سیلندر- لودر هیکو 2-HVL110 استان خوزستان 1403/02/12 1403/02/16
7905555 مزایده اجاره زمین چمن مصنوعی فوتبال استان خوزستان 1403/02/10 رجوع به آگهی
7905543 مزایده اجاره زمین چمن مصنوعی فوتبال پارک استان خوزستان 1403/02/10 رجوع به آگهی
7905537 مزایده اجاره مجتمع خدماتی رفاهی اربعین استان خوزستان 1403/02/10 رجوع به آگهی
7903579 مزایده 7 عنوان مزایده شامل اجاره زمین چمن مصنوعی واقع درپارک محاور رودخانه - اجاره مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی اربعین - فروش تندر ال 90 - فروش بیل بکهولودر - فروش موتور ولو دیزل 6 سیلندر -فروش... استان خوزستان 1403/02/10 1403/02/16
7902999 مزایده یکدستگاه موتور ولوو دیزل 6 سلیندر استان خوزستان 1403/02/10 رجوع به آگهی
7902662 مزایده واگذاری یکدستگاه بکهو لودر استان خوزستان 1403/02/10 رجوع به آگهی
7902633 مزایده یکدستگاه بکهو لودر / استان خوزستان 1403/02/10 رجوع به آگهی
7902621 مزایده مزایده یکدستگاه لودر استان خوزستان 1403/02/10 رجوع به آگهی
7774812 مزایده اجاره مجتمع خدماتی رفاهی استان خوزستان 1402/12/22 رجوع به آگهی
7774811 مزایده اجاره زمین جمن مصنوعی فوتبال استان خوزستان 1402/12/22 رجوع به آگهی
7774809 مزایده اجاره زمین جمن مصنوعی فوتبال پارک استان خوزستان 1402/12/22 رجوع به آگهی
7758918 مزایده اجاره 4 عنوان شامل : - اجاره زمین چمن مصنوعی - اجاره مجتمع خدمات رفاهی بین راهی اربعین - اجاره بهره برداری از جایگاه سوخت CNG استان فارس 1402/12/16 1402/12/24
7430989 مزایده فروش زمین مسکونی استان خوزستان 1402/09/22 رجوع به آگهی
7428881 مزایده یکدستگاه لودر استان خوزستان 1402/09/21 رجوع به آگهی
7425197 مزایده 3 عنوان شامل : فروش زمین به متراژ 378 مترمربع - فروش لودر ، هپکو HWL110-2 - اجاره بهره برداری از جایگاه سوخت CNG استان فارس 1402/09/20 1402/09/25
7356087 مزایده 3 عنوان شامل : فروش زمین به متراژ 378 مترمربع - فروش لودر ، هپکو HWL110-2 - اجاره بهره برداری از جایگاه سوخت CNG استان فارس 1402/08/30 رجوع به آگهی
7345164 مزایده 3 عنوان شامل : فروش زمین به متراژ 378 مترمربع - فروش لودر ، هپکو HWL110-2 - اجاره بهره برداری از جایگاه سوخت CNG استان فارس 1402/08/27 رجوع به آگهی
7343540 مزایده یکدستگاه لودر استان خوزستان 1402/08/27 رجوع به آگهی
7343529 مزایده فروش یک دستگاه لودر استان خوزستان 1402/08/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4