مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری 16 باب واحد تجاری 1398/11/05 1398/11/07
واگذاری 16 باب واحد تجاری 1398/10/22 1398/10/24
واگذاری 16 باب واحد تجاری 1398/10/18 1398/10/24
واگذاری 16 باب واحد تجاری خود بصورت رهن و اجاره جهت مشاغل خاص 1398/10/01 1398/10/04
واگذاری زمین چمن مصنوعی واقع در پارک ساحلی بصورت اجاره 1398/05/09 1398/05/12
واگذاری زمین چمن مصنوعی واقع در پارک ساحلی بصورت اجاره 1398/05/05 1398/05/12
واگذاری کامل مجتمع تجاری (16 واحد) 1397/08/29 1397/09/03
واگذاری کامل مجتمع تجاری (16 واحد) خود 1397/08/26 رجوع به آگهی
واگذاری کامل مجتمع تجاری (16 واحد) 1397/08/19 1397/08/22
واگذاری کامل مجتمع تجاری 1397/08/19 1397/08/22
صفحه 1 از 3