مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش کابلهای مسی کارخانه آسفالت قدیم 1399/04/09 رجوع به آگهی
فروش کابلهای مسی کارخانه 1399/04/02 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین به مساحت 1250.350 مترمربع با عملکرد شهری 1398/12/11 1398/12/27
واگذاری به اجاره 100 مترمربع زمین در پارک 1398/12/08 رجوع به آگهی
واگذاری به اجاره 100 مترمربع زمین در پارک 1398/12/01 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین به مساحت 1250.350 مترمربع عملکرد شهری 1398/11/28 1398/12/07
فروش یک قطعه زمین به مساحت 1250.350 مترمربع عملکرد شهری 1398/11/21 1398/12/07
فروش اقلام ذیل موجود در کارخانه (تابلوهای برق ـ کابلهای مسی) 1398/11/03 رجوع به آگهی
فروش اقلام شامل تابلوهای برق - کابل های مسی 1398/10/26 رجوع به آگهی
فروش اقلام ذیل: - تابلوهای برق - قالب های فلزی جدول به صورت قالب های قدیمی به تعداد 62 - چهار الکت... 1398/10/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11