کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8218909 مزایده فروش دستگاه کمپرس و حمل زباله مخصوص کامیون با تجهیزات کامل: اتاق بار کمپرسی فلزی کامیون و دستگاه زباله جمع کن پشت کامیونی و دستگاه نمک پاشی پشت کامیونی و موتور جوشکاری آلپ ژاپنی وپمپ آب مستهلک... استان آذربایجان شرقی 1403/04/23 1403/04/31
8218078 مزایده فروش - دستگاه کمپرس و حمل زباله مخصوص کامیون با تجهیزات کامل نیاز به بازسازی استان آذربایجان شرقی 1403/04/23 1403/04/31
8208926 مزایده فروش - دستگاه کمپرس و حمل زباله مخصوص کامیون با تجهیزات کامل نیاز به بازسازی استان آذربایجان شرقی 1403/04/20 1403/04/31
8198566 مزایده فروش 17 قطعه زمین با کاربری مسکونی استان آذربایجان شرقی 1403/04/18 1403/04/30
8181168 مزایده فروش 7 ردیف دستگاه شامل:- دستگاه کمپرس و حمل زباله مخصوص کامیون با تجهیزات کامل - اتاق بار کمپرسی فلزی کامیون نیاز به رنگ آمیزی - دستگاه زباله جمع کن پشت کامیونی با لوازم کامل ضرورت بازسازی - د... استان آذربایجان شرقی 1403/04/13 رجوع به آگهی
8170606 مزایده فروش ضایعات فلزی آهنی - دینام اسقاطی آلومنیومی - دینام اسقاطی چدنی - پلاستیک از نوع پلی اتیلین - چوب - پروژکتور اسقاطی - ریسه چراغ اسقاطی - ماژول مستعمل و تجهیزات مربوط به تلویزیون شهری استان آذربایجان شرقی 1403/04/11 رجوع به آگهی
8168531 مزایده فروش قطعات مسکونی واقع درفاز 3و4ارتش-زمین مسکونی استان آذربایجان شرقی 1403/04/11 1403/04/20
8168530 مزایده فروش قطعات مسکونی واقع درفاز 3و4ارتش استان آذربایجان شرقی 1403/04/11 1403/04/20
8168501 مزایده فروش قطعات مسکونی واقع درفاز 3و4ارتش-زمین مسکونی استان آذربایجان شرقی 1403/04/11 1403/04/20
8168497 مزایده فروش قطعات مسکونی واقع درفاز 3و4ارتش استان آذربایجان شرقی 1403/04/11 1403/04/20
8168455 مزایده فروش 17 قطعه زمین با کاربری مسکونی استان آذربایجان غربی 1403/04/11 1403/04/30
8168223 مزایده فروش قطعات مسکونی واقع درفاز 3و4ارتش-زمین مسکونی استان آذربایجان شرقی 1403/04/11 1403/04/20
8168216 مزایده فروش قطعات مسکونی واقع درفاز 3و4ارتش-زمین مسکونی استان آذربایجان شرقی 1403/04/11 1403/04/20
8168214 مزایده فروش قطعات مسکونی واقع درفاز 3و4ارتش-زمین مسکونی استان آذربایجان شرقی 1403/04/11 1403/04/20
8168210 مزایده فروش قطعات مسکونی واقع درفاز 3و4ارتش-زمین مسکونی استان آذربایجان شرقی 1403/04/11 1403/04/20
8168209 مزایده فروش قطعات مسکونی واقع درفاز 3و4ارتش استان آذربایجان شرقی 1403/04/11 1403/04/20
8168207 مزایده فروش قطعات مسکونی واقع درفاز 3و4ارتش استان آذربایجان شرقی 1403/04/11 1403/04/20
8168206 مزایده فروش قطعات مسکونی واقع درفاز 3و4ارتش استان آذربایجان شرقی 1403/04/11 1403/04/20
8168205 مزایده فروش قطعات مسکونی واقع درفاز 3و4ارتش استان آذربایجان شرقی 1403/04/11 1403/04/20
8168204 مزایده فروش قطعات مسکونی واقع درفاز 3و4ارتش استان آذربایجان شرقی 1403/04/11 1403/04/20
صفحه 1 از 15