مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش تعدادی از ماشین آلات سبک 1399/06/22 1399/07/01
فروش تعدادی از ماشین آلات سبک 1399/06/22 1399/07/01
واگذاری یک قطعه زمین مسکونی به مساحت حدود 236 مترمربع 1399/06/15 1399/05/19
فروش تعدادی از ماشین آلات سبک 1399/06/15 1399/07/01
فروش تعدادی از ماشین آلات سبک خود با رعایت صرفه و صلاح شهرداری 1399/06/15 1399/07/01
فروش تعدادی از ماشین آلات سبک خود با رعایت صرفه و صلاح شهرداری 1399/05/20 1399/05/30
فروش اموال ضایعاتی 1399/05/20 1399/06/30
فروش تعدادی از ماشین آلات سبک خود با رعایت صرفه و صلاح شهرداری 1399/05/13 رجوع به آگهی
فروش اموال ضایعاتی 1399/05/13 1399/06/30
فروش تعدادی از ماشین آلات سنگین 1399/05/13 1399/05/30
صفحه 1 از 9