مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش ملک با کاربری تجاری 1399/07/03 رجوع به آگهی
فروش ملک به مساحت 13 مترمربع و کاربری تجاری 1399/07/03 رجوع به آگهی
فروش ملک به مساحت 13 مترمربع کاربری تجاری 1399/06/23 رجوع به آگهی
واگذاری دو قطعه زمین دارای کاربری ورزشی 1399/06/18 رجوع به آگهی
فروش ملک مساحت 13 مترمربع کاربری تجاری 1399/06/16 رجوع به آگهی
زمین ورزشی 1399/06/02 رجوع به آگهی
فروش ملک 1399/06/01 رجوع به آگهی
فروش زمین با کاربری ورزشی 1399/05/27 رجوع به آگهی
فروش ملک با کاربری تجاری 1399/05/25 رجوع به آگهی
فروش ملک 1399/05/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8