کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8193228 مزایده فروش تعداد از املاک در 6 عنوان شامل : 1- عرصه و اعیان / مرکز ترویج خدمات جهاد کشاورزی / یک قطعه زمین زراعی استان زنجان 1403/04/17 1403/04/27
8187423 مزایده فروش تعداد از املاک در 6 عنوان شامل : 1- عرصه و اعیان / مرکز ترویج خدمات جهاد کشاورزی / یک قطعه زمین زراعی استان زنجان 1403/04/16 1403/04/27
8186179 مزایده شش فقره ازاملاک تحت اختیار سازمان جهادکشاورزی استان زنجان استان زنجان 1403/04/16 1403/04/20
8186146 مزایده شش فقره ازاملاک تحت اختیار سازمان جهادکشاورزی استان زنجان استان زنجان 1403/04/16 1403/04/20
8186141 مزایده شش فقره ازاملاک تحت اختیار سازمان جهادکشاورزی استان زنجان استان زنجان 1403/04/16 1403/04/20
8186139 مزایده شش فقره ازاملاک تحت اختیار سازمان جهادکشاورزی استان زنجان استان زنجان 1403/04/16 1403/04/20
8186138 مزایده شش فقره ازاملاک تحت اختیار سازمان جهادکشاورزی استان زنجان استان زنجان 1403/04/16 1403/04/20
8186135 مزایده شش فقره ازاملاک تحت اختیار سازمان جهادکشاورزی استان زنجان استان زنجان 1403/04/16 1403/04/20
8174915 مزایده اجاره دو قطعه باغ زیتون مساحت 52.000 متر- 38.000 متر استان زنجان 1403/04/12 1403/04/16
8167667 مزایده اجاره دو قطعه باغ زیتون استان زنجان 1403/04/11 1403/04/16
8166408 مزایده اجاره : دوفقره باغ زیتون استان زنجان 1403/04/11 1403/04/16
5847585 مزایده فروش ادوات کشاورزی - تانکر 6000 لیتری - کانتینر حمل اسپرم و.. استان زنجان 1401/08/02 1401/08/11
5843469 مزایده - ادوات کشاورزی - تانکر 6000 لیتری - لوازم تخصصی مهندسی کشاورزی و نقشه برداری - کانتینر حمل اسپرم و... استان زنجان 1401/08/02 رجوع به آگهی
5841331 مزایده ادوات کشاورزی - تانکر 6000 لیتری - کانتینر حمل اسپرم و.. استان زنجان 1401/08/01 1401/08/11
4875327 مزایده فروش تعدادی از اموال منقول -مازاد /مستعمل / وسایل مکانیکی استان زنجان 1400/11/23 1400/11/27
4871716 مزایده فروش تعدادی از اموال منقول (مازاد/ مستعمل/ و وسایل مکانیکی) - ادوات کشاورزی - تانکر ۶۰۰۰ لیتری - لوازم تخصصی لوازم مهندسی کشاورزی استان زنجان 1400/11/22 1400/11/27
4871153 مزایده ادوات کشاورزی - تانکر 6000 لیتری - لوازم تخصصی مهندسی کشاورزی و نقشه برداری- کانتینر حمل اسپرم استان زنجان 1400/11/21 1400/12/09
4866326 مزایده یک دستگاه لیفتراک - میز -صندلی - فایل و کمد استان زنجان 1400/11/20 رجوع به آگهی
4700008 مزایده فروش تعدادی از اموال منقول -مازاد /مستعمل / وسایل مکانیکی استان زنجان 1400/10/15 رجوع به آگهی
4692049 مزایده -غرفه ادوات کشاورزی -غرفه باسکول-غرفه تانکر 6000 لیتری -غرفه یک دستگاه بیل مکانیکی زنجیری هیدرولیک و ... استان زنجان 1400/10/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4