مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
تعداد 10 قطعه از زمین های شهرک 1399/06/10 رجوع به آگهی
تعداد 10 قطعه از زمین های شهرک 1399/06/02 رجوع به آگهی
فروش 2 قطعه با کاربری مسکونی 1398/07/02 رجوع به آگهی
4 قطعه زمین که دو قطعه با کاربری تجاری و دو قطعه با کاربری مسکونی 1398/06/23 رجوع به آگهی
فروش 7 قطعه زمین که دو قطعه با کاربری تجاری و یک قطعه زمین مسکونی و 4 قطعه با کاربری مسکونی 1398/05/17 رجوع به آگهی
فروش 7 قطعه زمین که دو قطعه با کاربری تجاری و یک قطعه زمین مسکونی و 4 قطعه با کاربری مسکونی 1398/05/10 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات جمع آوری و تفکیک از مبدا زباله های خشک و قابل بازیافت 1397/11/01 رجوع به آگهی
9 قطعه زمین 1397/10/25 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات جمع آوری و تفکیک از مبدا زباله های خشک و قابل بازیافت سطح شهر 1397/10/24 رجوع به آگهی
فروش دو قطعه با کاربری تجاری و 5 قطعه زمین مسکونی و دو قطعه زمین 1397/10/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5