کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8095392 مزایده فروش تعداد 2 قطعه زمین متراژ 260 مترمربع مسکونی - 222 مترمربع مسکونی - 319/46 مترمربع مسکونی - تعداد یک قطعه زمین 40 مترمربع تجاری استان فارس 1403/03/23 رجوع به آگهی
8020010 مزایده اجاره به مدت 5 سال دو عدد دکه 50 متری در پارک و یک عدد دکه 50 متری استان فارس 1403/03/05 رجوع به آگهی
7976465 مزایده اجاره به مدت 5 سال دو عدد دکه 20 متری استان فارس 1403/02/26 رجوع به آگهی
7829559 مزایده فروش تعداد 2 قطعه زمین مسکونی - تجاری استان فارس 1403/01/25 رجوع به آگهی
7738880 مزایده فروش 8 ردیف ملک شامل: - 274.76 متر مربع مسکونی - 275 متر مربع تجاری و 110.56 متر مربع مسکونی - 317.7 متر مربع مسکونی - و ... استان فارس 1402/12/12 رجوع به آگهی
7702109 مزایده تعداد 2 قطعه زمین استان فارس 1402/12/03 رجوع به آگهی
7702096 مزایده فروش تعداد 5 قطعه زمین در اراضی شهرک و 5 قطعه زمین تفکیکی استان فارس 1402/12/03 رجوع به آگهی
7676409 مزایده تعداد یک باب مغازه به متراژ 90 متر مربع دارای تاسیسات آب برق گاز استان فارس 1402/11/28 رجوع به آگهی
7641862 مزایده واگذاری تعداد یک باب مغازه به متراژ 90 متر مربع استان فارس 1402/11/17 رجوع به آگهی
7611583 مزایده فروش تعداد 6 قطعه زمین واقع در اراضی شهرک دانشگاه و 6 قطعه زمین تفکیکی استان فارس 1402/11/11 رجوع به آگهی
7580189 مزایده فروش زمین استان فارس 1402/11/03 رجوع به آگهی
7223280 مزایده فروش تعداد یک قطعه زمین استان فارس 1402/08/01 رجوع به آگهی
7068318 مزایده فروش تعداد 2 قطعه زمین استان فارس 1402/07/01 رجوع به آگهی
6896220 مزایده فروش تعداد 4 قطعه زمین متراژ 225 مترمربع - 218/78 مترمربع - 226/64 مترمربع - 225 مترمربع استان فارس 1402/05/21 رجوع به آگهی
6868776 مزایده تعداد 4 قطعه زمین: - قطعه 182 به متراژ 225 مترمربع - قطعه 183 به متراژ 218.78 مترمربع - قطعه 222 به متراژ 226.64 مترمربع - قطعه 223 به متراژ 225 مترمربع استان فارس 1402/05/14 رجوع به آگهی
6524433 مزایده فروش تعداد 19 قطعه زمین تجاری (2) قطعه از اراضی رعیتی استان فارس 1402/02/18 رجوع به آگهی
6496849 مزایده تعداد 19 قطعه زمین تجاری (2) قطعه از اراضی رعیتی استان فارس 1402/02/11 1402/02/27
6381727 مزایده فروش تعداد 19 قطعه زمین تجاری متراژ 91.3 مترمربع - 58.6 مترمربع استان فارس 1401/12/21 1401/12/24
6346658 مزایده فروش تعداد 19 قطعه زمین تجاری استان فارس 1401/12/09 1401/12/24
5664865 مزایده اجاره یک واحد ملک به متراژ تقریبی 90 مترمربع با کاربری تجاری استان فارس 1401/06/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4