کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8035295 مزایده فروش زمین تجاری در بازار سنتی - فروش بیل بکهو استان خراسان جنوبی 1403/03/08 رجوع به آگهی
8035244 مزایده فروش زمین تجاری در بازار سنتی -2 فروش بیل بکهو استان خراسان جنوبی 1403/03/08 رجوع به آگهی
8035230 مزایده فروش زمین تجاری در بازار سنتی -2 فروش بیل بکهو استان خراسان جنوبی 1403/03/08 رجوع به آگهی
8009271 مزایده فروش زمین تجاری در بازار سنتی -2 فروش بیل بکهو استان خراسان جنوبی 1403/03/01 رجوع به آگهی
7528725 مزایده اجاره 3 ساله 4 باب مغازه تجاری استان خراسان جنوبی 1402/10/20 رجوع به آگهی
7522417 مزایده اجاره 3 ساله 4 باب مغازه تجاری استان خراسان جنوبی 1402/10/19 رجوع به آگهی
7521732 مزایده اجاره واحد تجاری استان خراسان جنوبی 1402/10/18 رجوع به آگهی
7505392 مزایده واگذاری اجاره 3 ساله 4 باب مغازه تجاری استان خراسان جنوبی 1402/10/14 رجوع به آگهی
7499687 مزایده واگذاری اجاره3 ساله 4 باب مغازه تجاری استان خراسان جنوبی 1402/10/13 رجوع به آگهی
7261599 مزایده اجاره 3 ساله 5 باب مغازه تجاری استان خراسان جنوبی 1402/08/11 رجوع به آگهی
7236953 مزایده اجاره 3 ساله 5 باب مغازه تجاری استان خراسان جنوبی 1402/08/04 رجوع به آگهی
7087189 مزایده اجاره 3 ساله 5 باب مغازه تجاری در بوستان گلشن فجر -2 مدیریت و انجام خدمات پسماند شهر بشرویه استان خراسان جنوبی 1402/07/04 رجوع به آگهی
7060458 مزایده واگذاری در قالب قرارداد اجاره 3 ساله 5 باب مغازه تجاری استان خراسان جنوبی 1402/06/28 رجوع به آگهی
7054011 مزایده اجاره 3 ساله 5 باب مغازه تجاری -انجام خدمات پسماند شهر استان خراسان جنوبی 1402/06/27 رجوع به آگهی
6748712 مزایده اجاره استخر پرورش ماهی استان خراسان جنوبی 1402/04/11 1402/04/10
6605907 مزایده یک باب منزل مسکونی استان خراسان جنوبی 1402/03/09 رجوع به آگهی
6262650 مزایده ساختمان خوابگاه دانشجویی قدیم کمیته امداد سابق 2- استخر پرورش ماهی 3- سهم آب و زمین روستای- بهره برداری از سازه های تبلیغاتی استان خراسان رضوی 1401/11/19 رجوع به آگهی
6245244 مزایده واگذاری و بهره برداری از اراضی و امکانات در اختیار و کمک به توسعه اشتغال: - مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی به مساحت عرصه 1600 متر مربع و زیربنا به مساحت 3200 متر مربع (47 واحد تجاری 4×5) - مجموعه... استان خراسان جنوبی 1401/11/15 رجوع به آگهی
6233207 مزایده اجاره ساختمان خوابگاه دانشجویی - استخر پرورش ماهی - سهم آب و زمین - گاوداری - بهره برداری از سازه های تبلیغاتی استان خراسان جنوبی 1401/11/11 رجوع به آگهی
5667815 مزایده اجاره شبانه روز سهم آب و زمین استان خراسان جنوبی 1401/06/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5