مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش 2 قطعه زمین 1399/06/11 رجوع به آگهی
فروش 2 قطعه زمین - پلاک ثبتی 3419/242 - مساحت 331/85 مترمربع - پلاک ثبتی 3419/240 - مساحت 352 مترم... 1399/06/06 رجوع به آگهی
فروش 2 قطعه زمین - پلاک ثبتی 3419/242 - مساحت 331/85 مترمربع - پلاک ثبتی 3419/240 - مساحت 352 مترم... 1399/06/06 رجوع به آگهی
فروش 2 قطعه زمین 1399/06/01 رجوع به آگهی
فروش چوب های استحصالی از هرس درختان سطح شهر شامل درختان بید و سپیدار و تبریزی 1398/12/27 رجوع به آگهی
واگذاری تفکیک زباله از مبدا 1398/11/27 رجوع به آگهی
فروش 1 واحد آپارتمان به مساحت تقریبی 76.11 مترمربع تحت پلاک ثبتی 3448/165 دارای پارکینگ و حق السهم... 1398/11/26 رجوع به آگهی
فروش 1 واحد آپارتمان به مساحت تقریبی 76.11 مترمربع - تحت پلاک ثبتی 3448/165 1398/11/23 رجوع به آگهی
فروش 1 واحد آپارتمان به مساحت تقریبی 76.11 مترمربع دارای پارکینگ و حق السهم از سایر مشاعات 1398/11/03 رجوع به آگهی
واگذاری تفکیک زباله از مبدا 1398/10/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9