کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8232326 مزایده تجدید مزایده فروش وانت مزدا دو کابین استان سمنان 1403/04/28 1403/05/08
8171958 مزایده فروش 3دستگاه ماشین آلات مازاد (تراکتور فرگوسن-2دستگاه مینی لودر 761-781) طبق مشخصات پیوست - فروش مینی لودر 761 تولیدی شرکت دراج رفسنجان مدل1384 استان سمنان 1403/04/12 1403/04/23
8171919 مزایده فروش تراکتور فرگوسن مدل1375 استان سمنان 1403/04/12 1403/04/23
8171917 مزایده فروش 3دستگاه ماشین آلات مازاد (تراکتور فرگوسن-2دستگاه مینی لودر 761-781) طبق مشخصات پیوست - فروش یکدستگاه مینی لودر 781تولیدی شرکت دراج رفسنجان مدل1390 استان سمنان 1403/04/12 1403/04/23
8168654 مزایده واگذاری پسماند و تفکیک زباله استان سمنان 1403/04/11 1403/04/17
8147799 مزایده تجدید مزایده اجاره پسماند و تفکیک زباله از مبدا به بخش خصوصی بصورت اجاره طبق شرایط پیوست استان سمنان 1403/04/06 1403/04/17
8135666 مزایده فروش 2 دستگاه خودرو سبک و سنگین استان سمنان 1403/04/03 1403/04/18
8134137 مزایده فروش چوبهای حاصل از هرس درختان سطح شهر استان سمنان 1403/04/03 1403/04/19
8106977 مزایده تجدید مزایده ماشین آلات مازاد شهرداری(مزدا دو کابین و فوتون امداد و نجات) به شرح پیوست - تجدید مزایده ( فوتون امداد و نجات) به شرح پیوست استان سمنان 1403/03/26 1403/04/07
8102642 مزایده تجدید مزایده ماشین آلات مازاد شهرداری(مزدا دو کابین و فوتون امداد و نجات) به شرح پیوست - تجدید مزایده (مزدا دو کابین ) استان سمنان 1403/03/26 1403/04/07
8102636 مزایده تجدید مزایده فروش چوب به شرح پیوست - تجدید مزایده فروش چوب به شرح پیوست به قیمت کارشناسی استان سمنان 1403/03/26 1403/04/07
8017496 مزایده واگذاری پسماند و تفکیک زباله از مبدا به بخش خصوصی بصورت اجاره طبق شرایط پیوست برای مدت یکسال شمسی استان سمنان 1403/03/05 1403/03/17
8006393 مزایده فروش چوب های حاصل از هرس درختان سطح شهر استان سمنان 1403/02/31 رجوع به آگهی
8006392 مزایده فروش 2 دستگاه خودرو سبک و سنگین شامل (1 وانت مزدا دو کابین مدل 1386-2-کامیونت فوتون امداد و نجات مدل 1389) استان سمنان 1403/02/31 1403/03/05
7969236 مزایده فروش چوبهای حاصل از هرس درختان در سطح شهر طبق شرایط پیوست - فروش چوب حاصل از هرس انواع درختان سطح شهر طبق شرایط پیوست استان سمنان 1403/02/25 1403/03/05
7969195 مزایده فروش 2دستگاه خودرو فوتون و وانت مزدا دو کابین طبق شرایط پیوست - فروش خودرو وانت مزدا دوکابین طبق شرایط پیوست استان سمنان 1403/02/25 1403/03/05
7969194 مزایده فروش 2دستگاه خودرو فوتون و وانت مزدا دو کابین طبق شرایط پیوست - فروش خودرو فوتون و طبق شرایط پیوست استان سمنان 1403/02/25 1403/03/05
7731812 مزایده فروش 3 دستگاه خودرو سبک و سنگین شامل 10 وانت مزدا دوکابین مدل 1386 2 وانت نیسان مدل 1383 - کامیونت فوتون امداد و نجات مدل 1389 استان سمنان 1402/12/09 1402/12/16
7705081 مزایده فروش وانت نیسان مدل1383 - مزدا دو کابین مدل1386 - کامیونت فوتون مدل1389با قابلیت تغییر کاربری به باری اطاق فلزی استان سمنان 1402/12/05 رجوع به آگهی
7699382 مزایده فروش تله سی یژ پارک کوهستان استان سمنان 1402/12/02 1402/12/10
صفحه 1 از 10