مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش حدودا 4500 تن آهک تولیدی خود 1399/02/30 رجوع به آگهی
فروش حدود 3 هزار تن آهک مازاد تولیدی به صورت یکجا 1398/10/24 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین مزروعی خود به مساحت یازده هزار مترمربع مشاع 1398/10/21 رجوع به آگهی
فروش حدودا 3 هزارتن آهک مازاد تولیدی به صورت یکجا 1398/10/21 رجوع به آگهی
فروش حدودا 3 هزار تن آهک مازاد تولیدی به صورت یکجا 1398/10/18 رجوع به آگهی
فروش تعداد 17 دستگاه از خودروهای سواری 1398/09/18 1398/10/02
فروش حدودا سیصد تن از آهن آلات ضایعاتی بصورت مزایده کتبی 1397/03/19 رجوع به آگهی
فروش حدوداً سیصد تن از اهن آلات ضایعاتی 1397/03/19 1397/04/02
فروش حدود 200 تن از آهن آلات مستعمل 1395/03/25 1395/04/09
فروش حدود 60 هزار تن سنگ آهگ 1394/02/31 1394/03/16
صفحه 1 از 3