مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری املاک خود در قالب اجاره 1401/02/20 1401/02/26
مزایده واگذاری ساختمان اداری با تجهیزات آزمایشگاه 1401/02/20 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری ساختمان اداری 1401/02/20 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یکباب ساختمان اداری 1401/02/18 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یکباب ساختمان اداری 1401/02/18 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یکباب ساختمان 1401/02/05 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یکباب ساختمان اداری 1401/01/20 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یکباب ساختمان اداری 1400/12/16 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب ساختمان اداری 1400/12/05 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب ساختمان اداری 1400/12/05 رجوع به آگهی
مزایده اجاره ساختمان با تجهیزات آزمایشگاهی (آزمایشگاه تشخیص طبی / ژنتیک) 1400/12/05 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب ساختمان اداری 1400/12/04 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب ساختمان اداری 1400/12/04 رجوع به آگهی
مزایده اجاره قسمتی از ساختمان اداری 1400/12/04 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب ساختمان اداری 1400/11/22 1400/11/27
مزایده اجاره یک باب ساختمان اداری 1400/11/22 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری ساختمان اداری 1400/11/22 رجوع به آگهی
مزایده اجاره ساختمان اداری 1400/11/12 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب ساختمان اداری 1400/11/12 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب ساختمان اداری 1400/11/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9