مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری واحد تزریقات و نوار قلب سرپایی 1397/08/02 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات سلامت اجاره - واگذاری واحد دندانپزشکی 1397/06/05 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره مکان جهت فروشگاه در لابی استخر 1397/06/04 رجوع به آگهی
اجاره مکان جهت فروشگاه در لابی استخر 1397/05/17 1397/05/25
واگذاری اجاره مکان جهت فروشگاه در سال 97 1397/04/26 رجوع به آگهی
اجاره مکان جهت فروشگاه در لابی استخر 1397/04/10 1397/04/13
واگذاری بوفه و اغذیه فروشی بیمارستان پیمانیه 1396/08/08 1396/08/13
فروش ماشینهای اسقاطی دانشگاه 1396/07/02 1396/07/09
فروش ماشینهای اسقاطی دانشگاه به تعداد 7 دستگاه 1396/07/02 1396/07/09
واگذاری اجاره بوفه و اغذیه فروشی بیمارستان پیمانیه 1396/04/01 1396/04/13
صفحه 1 از 4