مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش دام مازاد و اصلاح نژادی قوچ کردی 1399/07/08 1399/07/10
- مزایده فروش دام مازاد و اصلاح نژادی قوچ کردی و... 1399/07/08 رجوع به آگهی
فروش دام مازاد و اصلاح نژادی قوچ کردی 1399/06/31 رجوع به آگهی
فروش دام مازاد و اصلاح نژادی قوچ کردی 1399/06/31 رجوع به آگهی
بره نر یکساله کردی عادی 33 راسی ـ بره نر یکساله کردی ژن دار 18 راسی ـ قوچ کار عادی کردی 12 راسی .... 1399/06/14 رجوع به آگهی
فروش دام مازاد و اصلاح نژادی ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد قوچ کردی 1399/06/13 رجوع به آگهی
فروش اموال اسقاطی سازمان 1399/06/11 1399/06/22
- گروه اول (1) بره نر - یکساله کردی عادی 33 راسی و... 1399/05/22 رجوع به آگهی
فروش دام مازاد و اصلاح نژادی ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد قوچ کردی 1399/05/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش دام مازاد و اصلاح نژادی ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد قوچ کردی 1399/05/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3