کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8213366 مزایده یک قطعه زمین به مساحت 193.5 متر مربع با کاربری مسکونی استان اصفهان 1403/04/21 1403/04/30
8014900 مزایده یک قطعه زمین 866 متری استان اصفهان 1403/03/03 1403/03/10
8014468 مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت تقریبی 43 متر مربع با کاربری تجاری و اداری در خ گلزار استان اصفهان 1403/03/03 1403/03/10
8009012 مزایده فروش زمین با کاربری مسکونی . استان اصفهان 1403/03/01 1403/03/09
7763877 مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت تقریبی 199٫75 متر مربع با کاربری مسکونی استان اصفهان 1402/12/19 رجوع به آگهی
7739097 مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت تقریبی 199.75 مترمربع با کاربری مسکونی استان اصفهان 1402/12/12 رجوع به آگهی
7726733 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 199.75 استان اصفهان 1402/12/08 رجوع به آگهی
7711344 مزایده واگذاری امتیاز ایجاد بوفه مواد غذائی استان اصفهان 1402/12/07 رجوع به آگهی
7686607 مزایده واگذاری امتیاز ایجاد بوفه مواد غذائی واقع در باغ بانوان استان اصفهان 1402/11/30 رجوع به آگهی
7678621 مزایده بوفه مواد غذائی واقع در باغ بانوان استان اصفهان 1402/11/29 رجوع به آگهی
7646388 مزایده فروش زمین مسکونی استان اصفهان 1402/11/18 رجوع به آگهی
7395968 مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت تقریبی 70/91 متر مربع با کاربری باغات و کشاورزی استان اصفهان 1402/09/12 رجوع به آگهی
7373287 مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت تقریبی 70/91 متر مربع با کاربری باغات و کشاورزی استان اصفهان 1402/09/05 رجوع به آگهی
7371910 مزایده زمین زراعی استان اصفهان 1402/09/05 رجوع به آگهی
7158251 مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت تقریبی 70/91 متر مربع با کاربری باغات و کشاورزی استان اصفهان 1402/07/15 رجوع به آگهی
7117856 مزایده یک قطعه زمین کاربری باغات و کشاورزی استان اصفهان 1402/07/10 رجوع به آگهی
7094947 مزایده فروش زمین زراعی استان اصفهان 1402/07/06 رجوع به آگهی
6973694 مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت تقریبی 70/91 مترمربع با کاربری باغات و کشاورزی استان اصفهان 1402/06/07 1402/06/18
6938303 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری باغات و کشاورزی استان اصفهان 1402/05/31 رجوع به آگهی
6937575 مزایده زمین با کاربری زراعی به مساحت 70/91 مترمربع سطح کل زمین 70/91 مترمربع استان اصفهان 1402/05/31 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5